Afvalwater

Nederland is een echt waterland en die positie komt steeds meer onder druk te staan door klimaatveranderingen. Het aantal hevige regenbuien neemt toe, evenals periodes van droogte. Toch moet de consument zijn toilet kunnen blijven doorspoelen. Daarop anticipeert Van Vulpen met de aanleg van systemen om de tijdelijke opslag en afvoer van afvalwater te faciliteren.