Agentschap telecom oordeelt positief over graafschadepreventie Van Vulpen

Het type werk dat Van Vulpen uitvoert, zorgt voor ruim de helft van alle graafschades dat in Nederland voorkomt. Uit landelijke cijfers van 2021 van Agentschap Telecom blijkt dat ongeveer 31.000 graafschades eenvoudig te voorkomen waren, door onzorgvuldig werken of onvoldoende lokaliseren. ‘Om graafschades (nog meer) te voorkomen, hebben wij onze graafprocessen sinds vorig jaar volledig volgens CROW500 ingericht. Met goed resultaat, want op 6 december gaf Agentschap Telecom een positieve beoordeling aan Van Vulpen,’ zegt Bram Zoeteman, afdelingshoofd KAM.

Om graafschades te voorkomen, is de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) van kracht. Volgens deze wet moet de opdrachtgever ervoor zorgen dat het grondroeren zorgvuldig gebeurt en dat de grondroerder zorgvuldig werkt. De netbeheerder moet onder andere de juiste informatie geven over de ligging en relevante eigenschappen van de kabels en leidingen. Daarnaast verplicht de wet grondroerders om een graafmelding te doen.

Zorgvuldig graafproces
Het voorkomen van graafschades is een taak van opdrachtgevers, grondroerders en netbeheerders. Om deze taak concreet te maken, heeft het Kabel en Leiding Overleg (KLO), de belangrijkste koepelorganisaties van de graafketen, CROW500 ontwikkeld. CROW500 faciliteert een zorgvuldig graafproces. Concreet omschrijft deze richtlijn waaraan de graafketen (initiatiefnemers, ontwerpers, grondroerders en beheerders) moeten voldoen om zorgvuldig te graven en schades aan kabels en leidingen te voorkomen. De ketenpartners werken sinds 1 januari 2022 volgens CROW500. Dat betekent onder andere dat een goede voorbereiding van de graafopdracht cruciaal is, inclusief een goede werkinstructie aan het gravend personeel. Ook hoort iedere medewerker die graaft, vakbekwaam te zijn om te graven in de buurt van kabels en leidingen. Alleen zo zijn vermijdbare onderbrekingen te voorkomen van gas-, water-, elektriciteit- en telecommunicatievoorzieningen.

Agentschap Telecom
De WIBON geeft handvatten aan Agentschap Telecom om toezicht te houden, te handhaven en zo nodig boetes uit te delen. Omdat de graafschadecijfers ook in 2021 nog steeds niet waren gedaald, hanteert Agentschap Telecom sinds 1 januari 2022 een strikt toezicht- en handhavingsbeleid bij het naleven van de voorschriften van de WIBON. Dat betekent dat de graafketen geen ruimte en ondersteuning meer krijgt om zelf graafschades te verminderen. Voor het toezicht op de WIBON gebruikt Agentschap Telecom de CROW500.

Eén van de eerste
Om te beoordelen of Van Vulpen de voorschriften voor een zorgvuldig graafproces voldoende naleeft, is onlangs, na een handreiking vanuit Bouwend Nederland, contact gezocht met Agentschap Telecom. ‘Daarmee zijn wij één van de eerste bedrijven in onze branche die proactief zijn CROW 500-processen laat beoordelen. Tijdens het bezoek hebben we per afdeling en proces laten zien welke stappen Van Vulpen neemt in het voorkomen van graafschade. Handvatten hierbij zijn de eisen vanuit de WIBON, de CROW500, maar ook wat Van Vulpen zelf doet om graafschades te voorkomen.’ Daarnaast is de rolverdeling van cruciaal belang. Veelvuldig komt het voor dat Van Vulpen, met een bepaald contract of opdracht, taken invult voor een initiatiefnemer of een beheerder. Ook deze rolverdeling, en bijvoorbeeld ketenverschuivingen, zijn daarbij onder de loep genomen.