Grote opkomst Bewonersmarkt Schiedam

Terug naar het overzicht
Grote opkomst Bewonersmarkt Schiedam

In het kort

 

De wijk De Akkers in Schiedam is de afgelopen jaren verzakt en moet worden opgehoogd. Hiervoor werken de gemeente, aannemersbedrijf Van Gelder, Van Vulpen, woningbouwvereniging Woonplus en bewoners nauw samen. De werkzaamheden hebben een grote impact op alle huishoudens en houden de bewoners dan ook flink bezig. Dat bleek uit het grote aantal bezoekers van de ‘Bewonersmarkt’ op 13 oktober.

‘Niet alleen het weer was goed, ook de stemming was bijzonder positief,’ zegt uitvoerder Eric Bullee. ‘Tussen 15.00 en 19.00 uur konden bezoekers kiezen uit één van vier blokken, met het oog op corona-regels. Zo kon iedereen alle vragen stellen.’ Van de 370 huishoudens waren er 190 aanmeldingen en uiteindelijk is de markt bezocht door ongeveer 250 personen. ‘Het doel van deze markt is zeker bereikt, namelijk samen met bewoners werkzaamheden uitvoeren en optimaal rekening met elkaar houden.’

Akkers-Schiedam

Gas, water en elektra

 

Door het verzakken van de grond en het ophogen van de wijk moeten alle kabels en leidingen worden vervangen of verlegd. Opdrachtgevers zijn Stedin, voor de gasleidingen en de elektrakabels, en Evides, voor de drinkwaterleidingen. Van Vulpen kreeg de opdracht om de wijk van nieuwe gas- en waterleidingen en elektrakabels te voorzien. Ook krijgt een groot aantal woningen nieuwe aansluitingen. Hierdoor blijft de levering van energie en water gewaarborgd, evenals de veiligheid van de bewoners en de omgeving. Eric: ‘Wij leggen eerst noodleidingen voor gas en water aan en sluiten de woningen daar op aan. Vervolgens verwijderen wij de oude leidingen, waarna Van Gelder de riolering vervangt en wijk ophoogt. Tot slot leggen wij de definitieve kabels en leidingen aan en sluiten wij de woningen aan op het nieuwe net’.

 

 

Voortuinen

 

De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van de gemeente. Aannemersbedrijf Van Gelder hoogt de wijk op en gebruikt lichtere materialen om toekomstige verzakking te beperken. Ook vernieuwt Van Gelder de riolering, bestrating en wordt de wijk groener ingericht. Eric: ‘Niet alleen de straten en stoepen worden opgehoogd, dat geldt ook voor de riolering, bestrating en beplanting in de voortuinen. Het is dan ook logisch dat bewoners precies willen weten wat er gebeurt. Zo’n Bewonersmarkt is daarvoor een prima gelegenheid’

Akkers-Schiedam
Overzicht