Fors lagere C02-uitstoot door HVO100

Terug naar het overzicht
Fors lagere C02-uitstoot door HVO100

In het kort

 

De maatschappij vraagt om een steeds duurzamere samenleving. Daar wil Van Vulpen aan bijdragen en dus zetten wij daarom o.a. ook stappen op het gebied van ons elektrisch materieel. ‘Op dit moment is volledige elektrificatie echter niet of lastig technisch haalbaar,’ zegt Alain Maasdam. ‘Als tussenoplossing kiezen wij voor een fossielvrije diesel dat toepasbaar is voor nagenoeg al het materieel wat aangedreven wordt middels een verbrandingsmotor. Een relatief eenvoudige stap, waarmee wij een flinke CO2-reductie behalen, terwijl de prestaties gelijk blijven.’

HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’ en wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. HVO is zuiver en is kleur- en geurloos. ‘Deze nieuwe dieselvariant zorgt voor een schonere verbranding en een verlaging van onze CO2-uitstoot met maar liefst 89%. Door de schonere verbranding worden ook minder schadelijke deeltjes uitgestoten, zoals fijnstof (30% minder), stikstof en roet- en zwaveldeeltjes.’

 

Hogere kosten


Voor HVO100 betaalt Van Vulpen per liter meer. ‘Op ons totale machinepark betekent dat een flinke kostenverhoging. Maar we doen daarmee iets goeds voor het milieu en onze opdrachtgevers. En wij vergroten de kansen voor onszelf.’

 

Test


Voordat daadwerkelijk al het materieel kan rijden op HVO100 is onderzoek nodig naar de toepasbaarheid in het materieel. Alain: ‘De vervanging mag natuurlijk niet ten koste gaan van de werkprocessen en de prestaties. Inmiddels zijn we gestart om een deel van ons materieel te testen om te kijken naar de prestaties en het verbruik. Daarbij zijn de eerste resultaten positief. Ook verwachten we dat de schonere verbranding beter is voor het materieel, waardoor we de hogere verbruikskosten kunnen compenseren met lagere onderhoudskosten. Bij positieve testresultaten bekijken wij hoe we HVO100 op korte termijn steeds breder kunnen inzetten.’

Overzicht