Geslaagde combinatie-audit

Terug naar het overzicht
Geslaagde combinatie-audit

In het kort

Overwegend positieve beoordelingen, geen tekortkomingen en een aantal mooie verbeterpunten. Dat is kort samengevat het resultaat van de jaarlijkse audits voor CKB, ISO9001, ISO14001, VCA en CO2-prestatieladder, afgelopen september. De audits werden, zoals voorgaande jaren, tegelijk uitgevoerd,  in een zogenaamde combinatie-audit. Dit zorgde niet alleen voor tijdwinst en minder overlast voor de organisatie, maar vergrootte ook de kwaliteit van de afzonderlijke audits.

 

De combinatie-audit werd uitgevoerd door KIWA met een auditteam van drie personen. Bram Zoeteman, afdelingshoofd KAM: ‘KIWA opereert scope-dekkend en heeft meerdere certificatie-schema’s in beheer. Om de overlast voor onze organisatie minimaal te houden, zochten wij een combi-auditor, die zowel ISO9001, ISO14001, CKB, VCA en de CO2-prestatieladder kon auditen. Onze afdeling inkoop bijvoorbeeld heeft met elk certificaat te maken, dus zou in de gebruikelijke situatie minimaal viermaal één uur bezig zijn. Door deze combi-audit kostte dat slechts éénmaal 2,5 uur. Zo hebben we met alle afdelingen op dezelfde manier tijdwinst geboekt en de overlast beperkt. Onze vraag om een maximale auditlast van acht dagen is goed ingevuld.’

papland8

Bredere kijk
Door audits de combineren, kijkt het auditteam breder. ‘Dit zorgt voor een hogere kwaliteit. Zo werden bijvoorbeeld onze processen en het KAM-managementsysteem meteen beproefd op doeltreffendheid en effectiviteit, doordat het team zich op de combinatie focust en niet alleen op het afzonderlijke certificaat. In de leveranciersbeoordeling bijvoorbeeld zijn alle elementen ingesloten. Of denk aan indicatoren voor veiligheid, kwaliteit, milieumanagement en emissiereductie. Het combineren daarvan betekende een grote efficiency.’

 

Werkplekinspecties
De auditors hebben op gebied van ISO9001, VCA en CKB geen tekortkomingen geconstateerd. ‘Daar mogen wij trots op zijn. Wel kregen we een aantal verbeterpunten te horen. Zo kunnen we de werkplekinspecties slimmer indelen. Daarmee kunnen we het bereik en de kwaliteit binnen de operationele organisatie verbeteren en meer ambassadeurs creëren. Dus niet alleen de projectleider en de uitvoerder, maar ook de voorman en de ploegleider kunnen daarin een aandeel krijgen. Daar zijn we blij mee, omdat daardoor de kwaliteit omhoog gaat. Ook gaan we de inspecties meer richten op enkele behapbare thema’s in plaats van steeds de hele vragenscope langs te gaan.’

 

Oefenen
Een ander aandachtspunt is dat Van Vulpen nog niet periodiek oefent voor locatiespecifieke milieu-incidenten. ‘Als verbeterpunt nemen wij daarom in ons BHV-programma 2023 meer specifieke ontruimingsoefeningen op, evenals cursussen op maat, zoals voor logistiek en materieelbeheer. Door bijvoorbeeld ‘spills’ na te bootsen, te werken met Lotusslachtoffers en te oefenen op werklocaties richten we de cursussen in met eigen, concrete situaties.’
Stephensonweg10 Sloehaven-vanvulpen

Compliment
De auditors oordeelden ook positief over de inspanningen van Van Vulpen om de klimaateffecten te verminderen. ‘Op de CO2-prestatieladder staan we al op het hoogste niveau 5. Wij kregen een groot compliment, omdat wij binnen de branche koploper zijn op het gebied van boorelektrificatie. Al in 2019 startten wij met de eerste elektrische boormachine en inmiddels staat de teller op 4.’

Daarnaast is Van Vulpen goed op weg om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het Greenhouse Gas Protocol, wereldwijd het meest gebruikt, noemt drie scopes:
scope 1 betreft de directe CO2-uitstoot via onder andere gebouwen, vervoer en werkzaamheden,

scope 2 gaat over de indirecte uitstoot van CO2, zoals de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling, scope 3 betreft emissies, waarop Van Vulpen geen directe invloed kan uitoefenen, zoals uitbesteed werk of transport. ‘Volgens de auditors hebben wij de doelen voor scope 1 en scope 3 ruimschoots behaald. Voor scope 2 wees de auditor ons op een significant verbeterpunt, namelijk de inkoop van groene stroom. Wij dachten een deugdelijk groene stroom-abonnement te hebben, maar daarvan bleek de oorsprong van de energieopwekking niet te achterhalen. Dus was er twijfel over de groene grondslag. Daarom hebben we dat inmiddels omgezet in een abonnement met voldoende helderheid.’

Overzicht