Van Vulpen renoveert 3 straten in Capelle aan den IJssel

Terug naar het overzicht
Opdrachtgevers
Stedin Netbeheer B.V.
Locatie
Capelle aan den IJssel
Datum
17 april 2020

In het kort

In Capelle aan den IJssel worden drie straten compleet gerenoveerd. Zo komt er een nieuwe riolering en een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel in de Gerard Doustraat, Frans Halsstraat en Meindert Hobbemastraat. Van Vulpen tekende voor het vervangen van de hoofd- en dienstleidingen van het gas. Tot slot wordt de wijk opgehoogd. In het convenantproject werkt Van Vulpen samen met Stedin, de gemeente Capelle aan den IJssel en rioolaannemer Blijdorp.

De oude gasleiding ligt onder de trottoirs. Deze zijn eind april 2019 opengebroken door aannemer en grondverzetbedrijf Blijdorp en vervangen door loopplanken. Het team van Van Vulpen dat in de wijk aan het werk is, neemt telkens een opeenvolgend deel van de straten voor zijn rekening.

Leidingen

Leidingen

Van distributieleidingen naar woningen of bedrijven (klantgedreven) tot transportleidingen over grote afstanden (netgedreven).

Meer informatie

Hoofdgasleiding

 

In open ontgraving werden de 110PVC buizen voor de hoofdgasleiding aangelegd. Een aantal woningen in de Frans Halsstraat en de Rembrandtsingel waren door een centrale leiding aangesloten middels secundaire aansluitingen. Deze centrale leiding is door het team van Van Vulpen buiten bedrijf gesteld. Daarna zijn deze woningen met 63PE dienstleidingen aangesloten op de nieuwe hoofdleiding. Hiermee hebben de bewoners een primaire aansluiting gekregen, wat de leveringsbetrouwbaarheid ten goede komt.

CapelleaandeIJssel vanvulpen

Huisaansluitingen

 

Ook voor de overige woningen verzorgde het team van Van Vulpen de huisaansluitingen op de nieuwe gasleiding. Zodra zij een straatdeel hadden afgerond, werkten de medewerkers van de rioolaannemer aan de nieuwe riolering en het hemelwater- en drainagestelsel. Deze werden onder de op te hogen straten aangelegd.

CapelleaandeIJssel

Afspraken over planning

 

Goede onderlinge afspraken over de timing van het werk zijn dus onontbeerlijk. Bij dit werk weten alle partners elkaar goed te vinden. Deze vorm van samenwerking is financieel efficiënt voor de gemeente, maar ook prettig voor de bewoners. Zij hebben natuurlijk overlast door de afsluiting van hun straat, maar zien ook dat alle partijen doen wat ze kunnen om de overlast te beperken door direct achter elkaar aan te werken. Het team van Van Vulpen mag trots zijn op het werk wat daar is verzet.

Overzicht