Gestuurde boring vanuit haven Oostende naar het strand

Terug naar het overzicht
Opdrachtgevers
Vlaams Instituut voor de Zee
Locatie
Oostende
Datum
19 november 2020

In het kort

Voor het eerst gaat Van Vulpen op een (Belgisch) strand aan het werk om een waterinlaat voor zeewater mogelijk te maken. Daarvoor realiseren wij een gestuurde boring vanuit de haven van Oostende, waarbij de leiding in zee uitkomt. Tim van Sleeuwen: ‘Een soortgelijke klus hebben wij al eerder gedaan bij een binnenwater, maar dat we dit doen op het strand, is weer een nieuwe primeur.’

Gestuurd boren

Gestuurd boren

Ideaal waar graven in de bodem niet gewenst of mogelijk is, zoals dichtbebouwde omgevingen, natuurgebieden, industrieterreinen, havens en snel-, spoor- en waterwegen.

Meer informatie

Opdrachtgever is het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), dat zeewater rechtstreeks uit de zee wil aanvoeren naar speciale bassins. Deze zijn onderdeel van de technische werkplaats van het onlangs geopende Marine Robotics Centre, dat robotica en onderwatertechnologie inzet voor meer veiligheid bij diepzeeonderzoek. Door de zeewaterleiding komt zeewater in een testbad, waardoor de robots gewoon aan land kunnen worden onderhouden en getest. Met dit doel worden een aanzuigleiding en bijhorend pompstation gebouwd, in opdracht van de Maatschap Vanlerberghe Aannemingen en Visser & Smit Hanab NV. Van Vulpen kreeg de opdracht om een leiding aan te leggen van 160 mm en ruim 500 meter lang.

Gestuurboren_oostende

Wachten tot het eb wordt

 

Tim legt uit: ‘Vanuit de haven van Oostende maken wij een gestuurde boring, tot ongeveer 100 m voor het uittredepunt op het strand. Voor het intrekken van de leiding moeten we wachten tot afgaand tij. Want bij hoog water kunnen we natuurlijk niet op het strand werken. Zodra het laag water wordt, gaan we met twee rupskranen en een trekker met de kabelhaspel het strand op naar het uittredepunt. Dat vraagt om goed vooruitkijken en anticiperen, want afgaand tij duurt ongeveer zes uur. Dus moet het intrekken van de leiding in één keer raak zijn. Wanneer dat gelukt is, begraven we de leiding onder het zand. De werkzaamheden voor de inlaat zelf vinden later plaats.’

Gestuurboren_oostende
Gestuurboren_oostende Gestuurboren_oostende

Spelen in de zandbak

 

Het werken op het strand geeft dit werk een extra dimensie, zegt Tim. ‘We moeten goed rekening houden met de getijden en de weersomstandigheden. Dat maakt het uitdagend. Bovendien zijn we een beetje terug in onze kleutertijd. We mogen spelen in de grootste zandbak die er is!’

Gestuurboren_oostende

Bekijk de video

Video afspelen
Overzicht