Recordlengte geboord in Antwerpse haven

Terug naar het overzicht
Locatie
Antwerpen
Datum
11 februari 2020

In het kort

In de Antwerpse haven verrijst een nieuwe terminal voor Totseanergy, de joint venture van oliemaatschappij Total en de tankopslagdivisie SEATank. Van Vulpen tekende voor de drie horizontaal gestuurde boringen van ruim 1700 meter die nodig waren om de raffinaderij Total te koppelen met de tankopslag van SEA-Tank. Dit waren tot dusver de langste boringen in het bestaan van Van Vulpen.

Gestuurd boren

Gestuurd boren

Ideaal waar graven in de bodem niet gewenst of mogelijk is, zoals dichtbebouwde omgevingen, natuurgebieden, industrieterreinen, havens en snel-, spoor- en waterwegen.

Meer informatie

Omdat de drie lange boringen in een bocht relatief ondiep onder de bodem van het water van het Hansa- en Marshalldok door moesten lopen, koos Van Vulpen ervoor ze uit te voeren met de Meet-in-the-middle methode. Hierbij wordt vanaf twee kanten (in- en uittredepunt) naar het midden van het boortracé geboord. Met behulp van radartechnologie kunnen beide boorkoppen elkaar daar vinden, waarna ze samen richting in- of uittredepunt gaan.

Bij deze methode zijn veel minder duwkrachten nodig omdat niet 1700 meter, maar twee keer 875 meter buis wordt ingevoerd. En door de ondiepte in combinatie met de lengte, is er ook minder risico op een blow-out door de krachten die nodig zijn om de boorspoeling retour te pompen.

Recordlengte-boring-Antwerpen

Extra gps-tracker

 

Normaal wordt als extra controlemiddel voor de positie op land een gpstracker toegepast. Maar omdat deze boringen grotendeels onder water door gingen, koos Van Vulpen er in overleg met meetbedrijf Brownline voor om de gps-tracker op de bodem van het Marshalldock te plaatsen. Zo kon vanaf een extra punt gemeten worden of beide boringen op koers lagen. Dit was de eerste maal dat een GPS tracker onder water is toegepast.

 

Hoog veiligheidsregime

 

De lat lag op meerdere vlakken hoog. Op beide boorlocaties moest namelijk binnen een industriële omgeving gewerkt worden. De 250 ton boormachine stond op het raffinaderijterrein van Total. Dit vereiste een zeer hoog veiligheidsbewustzijn bij de mensen van Van Vulpen. Terwijl zij de boring voorbereiden en uitvoerden, gingen om hen heen de werkprocessen van de oliegigant gewoon door. De eisen en werkomstandigheden waren vergelijkbaar op het terrein van bulkopslag SEA-Tank, waar de 300 ton boormachine stond. Dankzij goede afspraken, een goede samenwerking en een professionele houding kon Van Vulpen zich hier naadloos in voegen.

Recordlengte-boring-Antwerpen Recordlengte-boring-Antwerpen

Drie parallelle boringen

 

Door een bocht in het tracé liep de lengte van de drie parallel lopende boringen uiteen van 1725 tot 1740 meter. Omdat er te weinig werkruimte was om de leiding op land samen te stellen, zijn voor elke leiding vijf delen van circa 350 meter samengesteld. Dit gebeurde in onderaannemerschap door het Gentse leidingbouwbedrijf Denys, waar Van Vulpen al veel projecten mee heeft mogen uitvoeren.

Net vooraf aan het intrekken zijn deze leidingdelen stuk voor stuk gekoppeld. Eind september verliep de eerste boring succesvol en werd een DN400 ingetrokken. Half oktober werd de tweede DN400 ingetrokken. Begin november volgde een bundel DN150 en DN300 voor respectievelijk data en product. Daarmee is het werk tot een succesvol einde gebracht.

Bekijk de video

Video afspelen
Overzicht