Tiende gestuurde boring voor glasvezelnetwerk

Terug naar het overzicht
Opdrachtgevers
BAM Telecom
Locatie
Berkel en Rodenrijs
Datum
25 augustus 2021

In het kort

Voor de aanleg van het nieuwe glasvezelnet van DELTA Fiber Netwerk is Van Vulpen onlangs gestart met de tiende gestuurde boring van dit jaar. Deze boringen zijn – in opdracht van BAM Telecom – uitgevoerd rond de Zuid-Hollandse dorpen Berkel en Rodenrijs, Hazerswoude, Zevenhuizen, Waddinxveen en Benthuizen.

Gestuurd boren

Gestuurd boren

Ideaal waar graven in de bodem niet gewenst of mogelijk is, zoals dichtbebouwde omgevingen, natuurgebieden, industrieterreinen, havens en snel-, spoor- en waterwegen.

Meer informatie

Van Vulpen en BAM Telecom werken voor dit project nauw samen, vanaf de engineering tot en met de uitvoering van de boringen. Deze zijn onderdeel van de ambities van DELTA Fiber Netwerk om grootschalige glasvezelnetwerken aan te leggen in Nederlandse plattelandsregio’s. Een grote uitdaging, want het buitengebied telt veel bomen, snelwegen en spoorbanen. Ook zijn de afstanden in het buitengebied veel groter dan in verstedelijkte gebieden. Deze tiende boring is 189 meter lang en verbindt twee wegen in Berkel en Rodenrijs door het kruisen van de tussenliggende busbaan. Omdat de busbaan op een waterkering ligt, moet deze op diepte worden gekruist. Op deze locatie zijn al meerdere boringen aanwezig, dus ligt deze boring op ongeveer 23 meter diep. Na afronding van de werkzaamheden gebruikt BAM Telecom de boring om de glasvezelverbinding door te voeren en het glasvezeltracé uit te breiden.

Overzicht