Kwaliteit leveren onder tijdsdruk rond zonnepark Houten

In t’Goy bouwt de gemeente Houten haar eerste zonnepark. Het park heeft een oppervlakte van 15 hectare met ruimte voor bijna 50.000 zonnepanelen. Het moet energie gaan leveren aan ongeveer 4000 huishoudens. Van Vulpen is, samen met een collega-aannemer, gevraagd een nieuwe kabelverbinding aan te leggen tussen het park en het 50kV-station van opdrachtgever Stedin.

De kabelverbinding heeft een lengte van tien kilometer. Zeven kilometer hiervan betreft een hoogspanningskabel. Deze is aangelegd door Van Vulpen. De laatste drie kilometer betreft middenspanning. Deze is aangelegd door een collega-aannemer. Op de plaats waar de kabels nu zijn doorverbonden, komt in de toekomst een nieuw onderstation.

Ontwerpfase
Het project stond onder enorme tijdsdruk. Daarom vroeg opdrachtgever Stedin aan Van Vulpen om naast de uitvoering van het 50 kV-deel ook de engineering van het hele tracé voor haar rekening te nemen. Dit gebeurde op basis van een voorlopig ontwerp dat al door Stedin was gemaakt. Op last van verschillende vergunningverleners moest dit ontwerp echter worden aangepast. Medio oktober 2019 kwam de toestemming om te starten met het ontwerp. De deadline voor het project was december 2019. Alle zeilen bij dus, voor Van Vulpen.

Dertien gestuurde boringen
Het definitieve ontwerp omvatte twee verbindingen (zes aders) hoogspanning van 7 km lengte en twee verbindingen middenspanning van 3 km lengte. Om de zeven kilometer van het hoogspanningstracé te overbruggen zijn totaal 13 gestuurde boringen uitgevoerd. De langste bedroeg 600 meter.

Levering kabel
Toen de uitvoering naderde, bleek de levering van de kabel problemen op te leveren. Gelukkig liep ook de bouwplanning van het zonnepark uit. Hierdoor verschoof de deadline naar 1 maart 2020. Uiteindelijk werden pas begin februari 2020 de laatste kabels geleverd.

Kwaliteit ondanks tijdsdruk
Van Vulpen liet in dit project vol tijdsdruk en complicaties in de planning zien dat zij kwaliteit blijft leveren en mee blijft bewegen. Dat het project waarschijnlijk toch nog precies op tijd klaar is, is te danken aan het wekelijks aanpassen van de planning, intensieve afstemming met alle stakeholders en proactief handelen.  Zo kan zij een omvangrijke klus als deze op tijd opleveren, zonder dat de kwaliteit in het geding is. Een prestatie om trots op te zijn.