Omgeving

Voor een project dichtbij een weg treffen wij verkeersmaatregelen om aanrijdingen te voorkomen. Als wij werken in de buurt van een school schermen wij de graafsleuven af om te voorkomen dat kinderen erin vallen. En wij zorgen voor goede aanrijroutes van ambulance en andere hulpdiensten en voor een gegarandeerde bevoorrading van supermarkt en ziekenhuis.