Relinen

Levensduur verlengd van duiker onder kanaal bij Elsloo

Rijkswaterstaat verbreedt in Limburg het Julianakanaal zodat in de toekomst grotere binnenvaartschepen elkaar veilig kunnen passeren. Baggerbedrijf Van den Herik kreeg opdracht voor de verbreding, maar had een gespecialiseerde onderaannemer nodig om een duiker in het traject te verstevigen. Van Vulpen tekende voor deze werkzaamheden.

YouTube video
SpelenPlay

Bij de Limburgse plaats Elsloo lopen een beek, een kanaal en een rivier parallel aan elkaar. Op enig moment kruist de Hemelbeek het Julianakanaal via een betonnen duiker uit 1929, daarna stroomt hij uit in de Maas. De duiker bestaat uit twee compartimenten die naast elkaar liggen. Ze zijn elk 12 meter lang, 1,25 meter breed en 1,25 meter hoog. Het verbreden en uitdiepen van het kanaal deed Rijkswaterstaat besluiten de constructie ervan aan te passen zodat de duiker
weer zeker vijftig jaar mee kon.


Beek afdammen

Om een veilige en beheersbare werkomgeving te creëren, is besloten de Hemelbeek voor de duur van de werkzaamheden af te dammen. Omdat de beek ontspringt in drie natuurlijke bronnen, moest bij het afdammen gezorgd worden dat het water niet kon terugstromen naar het brongebied. Met behulp
van een pompinstallatie is het water rechtstreeks in het Julianakanaal geloosd.


Calamiteitenplan

Omdat de waterstand in de beek snel kan stijgen als het hard regent, mede omdat de beek dient als overstort van het riool, is een calamiteitenplan vastgesteld. De ingezette pompinstallatie voor het rioolwater kon het water namelijk maar tot op een bepaald niveau verwerken. Op basis van het calamiteitenplan werd door Van Vulpen dagelijks bekeken of het weer en de waterstand de werkzaamheden toelieten om een veilige werkomgeving te houden en schade te voorkomen aan de al uitgevoerde werkzaamheden.


Geleidingsframe voor GVK

Op de bodem van de toen droge duiker is vervolgens een stalen geleidingsframe aangebracht. Dit frame bestond uit twee stalen buizen met een diameter van DN100 die onderling verbonden waren met een stalen hoekprofiel. Over deze stalen buizen is uiteindelijk de met glasvezelversterkte kunststof buis DN1000 met een lier de duiker in getrokken.


Vullen met beton

De ruimte rond deze GVK-buis moest vervolgens worden opgevuld met beton. Dit was het meest kritische onderdeel van het project. Het beton moest immers de hele ruimte tussen binnenwand van de duiker en buitenwand van de GVK-buis bereiken. Hiervoor is een innovatieve werkmethode uitgewerkt in samenwerking met betonleverancier Mebin en de verhuurder van de betonpompen, Gebr. Van Antwerpen.


Innovatieve methode

De stalen DN100 buizen die de GVK als een soort rails op zijn plek hielden, kregen een extra functie. De betonpomp werd hier namelijk op aangesloten. In het midden van deze 12 meter lange rails, dus binnenin de duiker, zijn gaten aangebracht waardoor het beton in de duiker rondom de GVK-buizen gepompt kon worden. Zowel aan de kant van de Hemelbeek als aan de kant van de Maas is vervolgens beton de duiker in gepompt. Het innovatieve plan slaagde; de duiker is gevuld volgens de vooraf opgestelde procedure.


Herstel in oude staat

Nadat het beton was aangebracht, is het profiel van de Hemelbeek weer in oude staat hersteld. Vervolgens is de dam verwijderd en kon het water van de beek weer normaal stromen. Als laatste is de pompvoorziening verwijderd. De Hemelbeek kan zijn water nu weer op een, voor mens en omgeving, veilige manier kwijt in de Maas.

 

Transportleiding in Tilburg vernieuwd met ‘relining’

Van Vulpen voerde dit jaar voor het eerst een relining uit met een diameter van 630mm. De nieuwe polyethyleen buis werd ingetrokken in een bestaande drinkwatertransportleiding die broos geworden was. Opdrachtgever was Brabant Water.

Tilburg 02
SpelenPlay

Relinen is het renoveren van een bestaande buis, in dit geval door er een nieuwe buis in te trekken met een iets kleinere diameter. De voordelen van relinen zijn groot, maar de voorwaarde is wel dat het geen probleem is dat de binnendiameter van de buis kleiner wordt.

Het grootste voordeel is dat er weinig gegraven hoeft te worden en de omgeving dus minder belast wordt. Alleen op de stukken waar twee leidingsdelen aan elkaar gekoppeld moesten worden, ging de grond open. Minder overlast dus, op minder locaties.


Broos geworden leiding

Het tracé van de drinkwatertransportleiding loopt van het waterproductiebedrijf aan de Gilzerbaan via de Pompstationweg en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg naar de Dongenseweg. Over deze lengte van 5,5 kilometer was de oude – met glasvezel versterkte – polyester buis van 700mm te gevoelig voor storingen en op diverse plekken was de leiding al eens lek geraakt. Omdat het verkleinen van de diameter in dit geval geen probleem was, besloot Brabant Water er een PE630 leiding in te trekken. Door de geringe ruimte heeft Van Vulpen de uitwendige lasrillen van de nieuwe leiding moeten verwijderen. Ook is om die reden gekozen voor een trekkop met een kleinere diameter dan de leiding zelf.

 

Relining in twaalf keer
In totaal is over het hele traject twaalf keer een relining uitgevoerd. De afstanden die werden overbrugd, varieerden van 40 tot 680 meter. Afstanden langer dan 100 meter zijn uitgevoerd met een HDD-machine.

Hoewel er dus niet geboord is, moest wel een intrede- en uittredepunt uitgegraven worden. Op het intredepunt brachten de medewerkers van Van Vulpen vervolgens de boorstangen in die de nieuwe leiding introkken. Deze werd – na intrekken – gekoppeld aan het al aangelegde stuk ervoor.


Planning

Van Vulpen startte de werkzaamheden in juni 2018. Naar verwachting is het werk aan het einde van het jaar afgerond. Dan heeft Brabant Water een gloednieuwe leiding in een bestaande buis, zónder veel overlast voor de omgeving. Vanwege de succesvolle oplossing hebben Van Vulpen en Brabant Water afgesproken om het relinen op meerdere trajecten toe te gaan passen.