Energie

Nederland is volop bezig met nieuwe vormen van energieopwekking. Door de energietransitie wordt de energievoorziening structureel anders van aard en vorm én duurzaam. In rap tempo worden wind- en zonneparken aangelegd en het aantal gasloze huishoudingen groeit snel. Energie wordt ook steeds meer decentraal opgewekt, zoals via zonnepanelen op daken. Dat beïnvloedt de energiestromen in netwerken en netaanpassingen zijn noodzakelijk om energie-overschot en energievraag met elkaar in balans brengen. Onze uitdaging is om de netaanpassingen te realiseren mét behoud van leveringszekerheid, zodat fabrieken blijven draaien en huishoudens stroom blijven hebben. Onze medewerkers zijn opgeleid om veilig te werken aan in bedrijf zijnde kabels en in nabijheid van kabels.

Hoogspanning

Wij leggen regelmatig hoogspanningskabels aan door steden en langs snelwegen. Het is van cruciaal belang dat vitale complexen als fabrieken, ziekenhuizen, voetbalstadions en datacenters kunnen doordraaien.

Laagspanning

Wij werken veel aan laagspanningskabels, op wijk-, buurt en straatniveau. Van meterkasten en laadpalen tot parkeermeters en reclamezuilen in abri’s.