Grote opkomst Bewonersmarkt Schiedam

De wijk De Akkers in Schiedam is de afgelopen jaren verzakt en moet worden opgehoogd. Hiervoor werken de gemeente, aannemersbedrijf...

Verleggen kabels en leidingen in historisch centrum Woerden

Om in het centrum van Woerden een kapotte duiker te vervangen, gaat de gemeente een brug bouwen. Hierop vooruitlopend moeten...

Reconstructie Hoofdweg Waverveen

De gemeente De Ronde Venen gaat groot onderhoud uitvoeren aan de Hoofdweg in Waverveen. De rijbaan heeft te maken met...