Van Vulpen boort voor Windplan Blauw

In de noordwesthoek van Flevoland ontwikkelen SwifterwinT en Vattenfall windpark Windplan Blauw. De huidige 74 windmolens worden vervangen door 61 hogere en krachtiger turbines, met een opgesteld vermogen van ruim 335 MW. De opgewekte stroom is gelijk aan wat 1 miljoen Nederlanders jaarlijks verbruiken. Windplan Blauw voorkomt bovendien circa 700.000 ton CO2-uitstoot. Daarmee draagt het windpark fors bij aan het Energieakkoord 2013 in de provincie Flevoland.

SwifterwinT bestaat uit 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit het projectgebied. Zij hebben gelijke kansen om te investeren. De energie is bestemd voor inwoners van Swifterbant, Dronten, Ketelhaven, Lelystad, Nagele, Tollebeek en Urk.

Irene Vorrink
Van de 61 windturbines komen 37 turbines in de Flevopolder te staan en 24 in het water van het IJsselmeer, op ongeveer 500 meter van de IJsselmeerdijk. Ballast Nedam vervangt de 28 windturbines van het huidige windpark ‘Irene Vorrink’, 25 jaar geleden gebouwd door Ballast Nedam, door 24 moderne turbines. In de periode tot juni werden de windmolens stilgezet en gesaneerd. Om de kofferdamconstructies voor de turbinefundaties, de parkbekabeling en de aansluiting met het onderstation mogelijk te maken, verzorgt Van Vulpen diverse gestuurde boringen. Projectleider Tim van Sleeuwen: ‘Wij zijn hiervoor uitgekozen door onze ervaring en expertise op lastig toegankelijke plekken, zoals in de branding vanaf een strand of vanaf de oever van een rivier of meer. Voor dit soort ‘near shore’-projecten komen ons vakmanschap, kennis en ervaring goed van pas.’

Onder dijk en A6
De werkzaamheden op de projectlocatie zijn gestart in maart, waarna Van Vulpen kon beginnen met de boorwerkzaamheden. Tim: ‘Van mei tot juni hebben wij onder de IJsselmeerdijk en snelweg A6 meerdere gestuurde boringen gerealiseerd. Daar kwamen waterwerk en boorwerkzaamheden steeds samen, in goed overleg met waterschap, Ballast Nedam en andere stakeholders.’ Daarna is gestart met het slopen van de molens en hun fundatie. In april is Ballast Nedem begonnen met de bouw van de nieuwe fundaties. Dit duurt tot september 2023. In januari start Van Vulpen met het trekken van de kabels door de bodem van het IJsselmeer.

Verwachting
Naar verwachting wordt het windpark begin 2024 in gebruik genomen. SwifterwinT en Vattenfal nemen het verwijderen en saneren van de oude windmolens voor hun rekening, uiterlijk zes maanden na ingebruikname van de nieuwe turbines.