Vier lange gestuurde boringen langs de A27 – Meerkerk en Lexmond

Vier gestuurde boringen, waarvan drie met een lengte van circa 1.100 meter en één boring van iets meer dan 2.200 meter. Uitgevoerd door onze elektrische 300-ton boorstelling in samenwerking met lokale onderaannemers en partners. Dit is de kern van de opdracht die Van Vulpen eind 2019 kreeg van Oasen voor het verleggen van een drinkwatertransportleiding over een lengte van circa 5,5 km.

Deze leiding heeft een diameter van 700 mm en moet – voor de verbreding van de A27 – tussen Meerkerk en Lexmond worden verlegd. Omdat we dit bijzondere project, min of meer in onze ‘achtertuin’, graag wilden uitvoeren, hebben verschillende afdelingen samen dit unieke plan bedacht. Begin januari hebben wij onze ideeën en de prijs ingediend en na lang wachten kwam medio februari het verlossende en voor ons positieve bericht: voorlopige gunning en een paar weken later de definitieve opdracht.

Uitvoering en ontwerp
Onze aanbieding van dit UAV GC-contract, dus een contract met uitvoering én ontwerp, is positief beoordeeld op duurzaamheid, omgeving en risicobeheersing. Door de gestuurde boringen met grote lengte zijn minder werkterreinen, sleuven en putten nodig, zodat de omgeving veel minder hinder heeft van de werkzaamheden. Omdat de leiding in een nieuw tracé wordt gelegd (het bestaande tracé ligt te dicht langs de A27), kunnen wij de nieuwe leiding aanleggen, voordat de bestaande leiding buiten bedrijf wordt genomen. Dit sluit aan bij het streven van Oasen om onberispelijk drinkwater op verrassingsvrije wijze bij de klant te krijgen.

Ondertussen zijn we volop bezig met de werkvoorbereidingen, de start buiten staat gepland voor begin juli. De komende periode geven wij regelmatig een update van dit uitdagende project.