Aanleg elektriciteitskabels onder Sloehaven Vlissingen

In opdracht van netbeheerder Enduris trekt Van Vulpen nieuwe elektriciteitskabels onder de Sloehaven in Vlissingen. Daarmee worden het zon-op-dak project van Verbrugge en het windpark St. Joosland aangesloten op het elektriciteitsnet. De twee projecten leveren straks evenveel duurzame elektriciteit als ongeveer 36.000 huishoudens in een jaar verbruiken.

Beide projecten worden in 2022 opgeleverd en leveren een grote bijdrage aan de doelstellingen van de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES): 7% zonne-energie en 16% windenergie in 2030. Het zonnepark wordt geplaatst op de daken van Verbrugge Terminals en wordt met 140.000 panelen het grootste zonnedak van Nederland. Verbrugge verhuurt zijn daken aan KiesZon. De vijf turbines van windpark St. Joosland, op het terrein van C.RO Ports, leveren groene stroom aan 20.000 huishoudens.

Bundels van twaalf buizen
Voor Van Vulpen is dit een bijzonder project, stelt projectleider Tim van Sleeuwen. ‘De aanleg bestaat uit twee horizontaal gestuurde boringen over 1.450 meter door. Deze liggen naast elkaar, op een diepte van 50 meter. Diep genoeg, mocht de haven ooit worden verdiept. In deze boringen brengen wij twee bundels van twaalf buizen aan. Uniek is de diameter van de buizen, namelijk slechts 140 mm. Die zijn kwetsbaar en dus gaan wij voorzichtig te werk.’

Continu in gesprek
De projectleider vindt het mooi om te zien dat wat in de tender is bedacht, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. ‘Wij werken hierin nauw samen met DNWG. Dit is de serviceprovider van Enduris, de netbeheerder van Zeeland. Beide zijn onderdeel van de Stedin Groep. Ook zijn wij continu in gesprek met stakeholders, zoals Verbrugge, C.RO Ports en het waterschap.’

Verdeelstation
De boringen lopen naar een al bestaand verdeelstation op het oude terrein van Thermphos. Dit zou eigenlijk worden gesloopt, maar er staat nog een goede industriële schakelinstallatie in. De kabels worden eerst in de boring getrokken en vervolgens wordt het tracé verder gegraven. De verwachting is dat begin 2022 de eerste groene stroom door de kabels vloeit.