Stormen brengen NRG niet van de wijs

Terug naar het overzicht
Opdrachtgevers
TenneT
Locatie
Wijk aan Zee
Datum
15 januari 2023

In het kort

Aannemerscombinatie NRG bestaande uit de aannemers Van Vulpen, Alsema en Denys, legt in opdracht van TenneT 220 kV- en 380 kV-hoogspanningsverbindingen aan van het strand bij Wijk aan Zee. Deze gaan via het nieuw te bouwen transformatorstation Wijk aan Zee-Beverwijk naar het bestaande 380 kV-station Beverwijk. Daarmee worden twee nieuwe windparken voor de Nederlandse kust, Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), aangesloten op het hoogspanningsnet. De aanleg van de kabels op land gebeurt door negen opeenvolgende HDD-boringen, waarvan onlangs nummer zeven werd afgerond. ‘Een bijzonder tracé’, zegt projectmanager Mark de Bruijn, ‘want de boringen gaan tot een diepte van 30-40 meter en lopen onder de primaire waterkering, rijksweg A22, een spoortunnel en het zijkanaal A door.’

Kabels

Kabels

Van laagspanning tot middenspanning en hoog spanning, van meterkast of laadpaal tot en met zon- en windparken.

Meer informatie
Gestuurd boren

Gestuurd boren

Ideaal waar graven in de bodem niet gewenst of mogelijk is, zoals dichtbebouwde omgevingen, natuurgebieden, industrieterreinen, havens en snel-, spoor- en waterwegen.

Meer informatie

Drie stormen
De strandboring vindt Mark het meest interessant. ‘Ondanks drie stormen waren de HDD-boringen twee weken eerder klaar dan gepland. Een topprestatie van de HDD-collega’s en de civiele ploeg! Alleen de hulpconstructie kreeg het zwaar te verduren. De vier duinboringen gingen in één keer goed. Dat is knap, want door het fijne zand is het gevaar van instorten groot. Ook bevinden zich in de duinen pockets van zoet water die zwaar op de boortunnel wegen. Dat hebben we opgelost door met de boorvloeistof tegendruk te bieden.’ Boren in de duinen vraagt sowieso om continu monitoren en anticiperen op veranderingen. ‘Het manoeuvreren moet precies gebeuren, aan de hand van data uit ons eigen boorproces, via metingen of op het oog. Dat dat lastig is, blijkt ook wel uit het feit dat weinig bedrijven op dit soort projecten inschrijven. Niet iedereen durft het aan.’

Vanvulpen-wijkaanzee Vanvulpen-wijkaanzee

Openbaar strand
Naast het stormachtige weer is ook het openbare karakter van het strand een uitdaging. ‘Wij rijden en werken op het strand en komen veel verschillende gebruikers tegen, van wandelaars, paragliders en mountainbikers tot blow-karts. Bovendien moet de reddingsbrigade kunnen uitrukken. Een ploeg van zo’n vijftien verkeersbegeleiders heeft dat in goede banen geleid. Tijdens het boren hadden wij viermaal een streng van 1 km lang op het strand liggen en ook dat vroeg om extra bewaking.’

Vanvulpen-wijkaanzee
Vanvulpen-wijkaanzee Vanvulpen-wijkaanzee

Beperkt gebied
De een na laatste boring op het project had een lengte van 1.100 meter ‘Ook die moest nauwkeurig gebeuren, want de in- en uittredepunten bevonden zich in een beperkt gebied met een klein oppervlak. Daarom  werkten we met de methode meet-in-the-middle, met twee boormachines die naar elkaar toe boren. Ook hier liepen we op schema.’ Verder werkte NRG aan een gedeelte open ontgraving voor de aansluiting op het bestaande 380 KV-station Beverwijk. ‘In de buurt van het tracé staan diverse hoogspanningsmasten. Omdat de werkhoogte beperkt is, mogen wij voor het slaan van de damwanden niet in een bepaalde corridor komen.’

 

Extra verbinding
Omdat het gaat om een UAV-GC 2005 contract ligt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie bij de uitvoerende partijen. ‘Wekelijks hebben wij daarom coördinatieoverleg met alle uitvoerders. Dat gaat soepel, want iedereen wil meebewegen.’ Recent kreeg NRG de opdracht van TenneT om voor een extra, vierde, verbinding te zorgen. ‘Door een bestaande mantelbuis hebben we een kabel getrokken, we waren daar toch al aan het werk. Doordat wij lopende het project veel kennis en knowhow hebben getoond, gaf dat TenneT het vertrouwen om ons die verbinding als meerwerk te laten doen.’

Overzicht