Onze visie: Wij zijn veilig

 

‘Van Vulpen streeft ernaar om dé vooruitstrevende organisatie te zijn,  die gezamenlijk en op eigen wijze, proces gestuurd onderneemt.’ Hierbij geldt:

  • Het welzijn van onze medewerkers staat voorop;
  • Iedereen wordt geacht veilig te handelen en veilig te denken;
  • Door middel van ons meldingssysteem blijven we continu in ontwikkeling;
  • We acteren zowel fysiek als digitaal veilig.

Ons doel:

 

De volgende algemene doelstellingen liggen ten grondslag bij de invulling van het VGM beleid:

  • Voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden en normen;
  • Voorkomen van ongevallen, zowel persoonlijke als materiële ongevallen en milieuschade;
  • Voorkomen van negatieve effecten op het milieu, dan wel zoveel mogelijk beperken;
  • Overlast voor de omgeving voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken;
  • Streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
  • Voorkomen van verzuim door het aanbieden van aangepast werk na een letselongeval.

Onze vijf veiligheidswaarden

Uitvoerder Stonex veiligheid veiligheid veiligheid

Wij melden om te leren

Meldingen van medewerkers en opdrachtgevers over onveilige situaties leiden elke maand tot procesverbeteringen en hebben Van Vulpen al veel opgeleverd. Door onveilige situaties te melden, kunnen we deze in de toekomst voorkomen.

Wij geven elkaar complimenten

Wij zijn vakmensen, zijn professioneel en werken veilig. Door elkaar complimenten te geven, stimuleren we dit.

Wij zijn samen verantwoordelijk

Veilig werken is iets wat we samen doen. Het aanspreken van een collega die onveilig werkt, is hierbij van groot belang.

Wij controleren voor we acteren

Voordat wij aan het werk gaan, controleren wij of dit veilig kan. Eerst controleren, dan pas acteren.

Wij durven door te vragen

Vraag door. Waarom vertoont iemand onveilig gedrag? Of andersom, is het veiliger als ik het op deze manier doe?

Onze projecten

Hier vind je een selectie van onze projecten. Ze laten zien welke expertises en disciplines we in huis hebben en met welke partners en opdrachtgevers we samenwerken.