Afrikaandermarkt ligt stil, Van Vulpen vernieuwt stroomvoorziening

Op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid wordt op woensdag en zaterdag de Afrikaandermarkt  gehouden, de derde grootste van Nederland. De afgelopen weken heeft Van Vulpen op dit plein, in opdracht van Stedin, 35 ondergrondse meters vervangen door twee centrale meterkasten en een grootverbruik-aansluiting 3x250Amp. Doordat de markt door de coronamaatregelen dicht moest blijven, kregen wij vrij spel op een gewoonlijk overvol plein en hebben wij het project direct opgepakt en uitgevoerd.

Op marktdagen konden marktkooplieden voor hun stroomvoorziening gebruik maken van ondergrondse meterputten. Helaas gaven de meters in deze putten regelmatig storingen door onder andere kortsluiting van water. Gevolg was dat de meterstanden niet altijd betrouwbaar waren. Bovendien was de helft van de meters defect.


Twee centrale kasten
De gemeente Rotterdam en Stedin hebben een plan bedacht om een deel van het Stedin-laagspanningsnet over te dragen aan de gemeente en het verbruik van de markt, vanuit twee centrale meterkasten, te meten. Naast deze kasten hebben wij een grootverbruik-aansluiting 3x250Amp aangebracht en deze aangesloten op een grote magneettijdschakelaar. Het overdragen van de juiste kabel aan de gemeente had nog wel wat voeten in de aarde. Er moesten nog enkele OV-masten overgezet worden op een andere kabel, om te voorkomen dat deze het meetverbruik van de markt konden beïnvloeden. De printbetonverharding van het plein maakte het lastig om de juiste OV-kabels te vinden.

Markt dicht door corona
Om dit project van de grond te krijgen, hebben de gemeente Rotterdam en Stedin de afgelopen drie jaar gesprekken gevoerd. In november 2019 gaf Stedin aan Van Vulpen de opdracht om de werkzaamheden uit te voeren. In eerste instantie worstelden wij met de praktische haalbaarheid, omdat de Afrikaandermarkt het plein twee keer per week bezet houdt. Doordat deze markt voorlopig is gestopt, konden wij de uitvoering versneld in gang zetten en afronden.