Geïntegreerd contract voor aanleg persleiding in Utrecht

De RWZI Maarssenbroek wordt in de toekomst buiten gebruik gesteld. Het water dat nu nog hier wordt gezuiverd, gaat dan naar de RWZI Leidsche Rijn, aan de andere kant van de A2. De nieuwe leiding moet dit mogelijk maken.

Nieuw, efficiënter voorstel
De te overbruggen afstand was 940 meter. Maar dan wel onder de A2 door en onder de omringende geluidswallen door. Het oorspronkelijke plan van de opdrachtgever was om dit in twee boringen uit te voeren. Van Vulpen deed als tegenvoorstel om er één lange horizontaal gestuurde boring van te maken. Dit plan zou een kortere doorlooptijd kennen, was veiliger, goedkoper en zou voor minder overlast zorgen voor omliggende bedrijven. Slechts met één bedrijf hoefden vervolgens afspraken over de bereikbaarheid gemaakt te worden. Het Hoogheemraadschap ging hiermee akkoord. De nieuwe persleiding is in juli 2018 opgeleverd.

Conform UAV-gc 
Van Vulpen heeft goede ervaringen met de UAV-gc werkwijze. Bij dit soort geïntegreerde contracten worden meerdere fasen van het bouwproces gebundeld in één opdracht. De opdrachtgever beschrijft de eisen en verwachtingen, de opdrachtnemer bepaalt hoe het uitgevoerd wordt en neemt het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering voor haar rekening. Een dergelijke samenwerking betekent een verschuiving in de verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend vindt regelmatig afstemmingsoverleg plaats. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven zeer tevreden te zijn met deze vorm van samenwerking.