Grote renovatie Baanhoek en Molendijk in Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht wil de Molendijk en de Baanhoek voorzien van een nieuw wegdek. Waterleidingbedrijf Oasen en netbeheerder Stedin kregen daarom de mogelijkheid om de bestaande kabels en leidingen voor gas, water en elektra, te vervangen waarvan Van Vulpen de uitvoering voor zijn rekening neemt.

Van Vulpen - Dijkrenovatie Sliedrecht
SpelenPlay

In juni 2019 zijn de werkzaamheden gestart. In het wegdek zijn twee sleuven gezaagd; één links en één rechts in de weg. In de ene sleuf  wordt de gasleiding ‘mediumvoerend’ vervangen, een laagspanningskabel en zes mantelbuizen voor de middenspanningskabels gelegd. De middenspanningskabels worden  op een later moment in één geheel in de mantelbuizen getrokken en aangesloten op de traforuimtes die in 2020 door Stedin worden geplaatst. In de andere sleuf  worden de gas- en waterleiding ‘mediumvoerend’ vervangen en tegelijk een nieuwe laagspanningskabel mee gelegd. Van Vulpen verzorgt naast het vernieuwen van de hoofdleidingen, ook in samenwerking met Stedin het vernieuwen van de huisaansluitingen voor gas, water en elektra voor alle 236 huizen langs de route.


Aandacht voor bewoners

Om het werk zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen wordt er met een vast team gewerkt. Er wordt telkens een werkvak van 50 tot 100 meter afgesloten voor al het verkeer. Alleen bewoners mogen dan nog – te voet – het werkvak betreden. Aan het einde van de werkdag worden de sleuven afgedekt met rijplaten en kunnen bewoners tot 07.00 uur de volgende werkdag voor de deur parkeren. Door nauw contact met de gemeente en hulpdiensten blijft het gehele werkvak voor hen te allen tijde bereikbaar, wat een eis was om de gewenste uitvoermethode te kunnen toepassen.


Drukte op de vloer

De ploeg die het werk uitvoert bestaat uit circa 10 medewerkers.  Beide sleuven worden parallel aan elkaar gegraven en daar tussendoor, rijden twee tractoren met kipper af en aan om de uitkomende grond af te voeren naar het depot.