Hoogspanningskabels voor windmolenpark

Het windmolenpark aan de Westerse Polder in Numansdorp wordt vernieuwd. De zes oorspronkelijke molens worden vervangen door vijf grotere molens die betere prestaties leveren. Om het windmolenpark te verbinden met het elektriciteitsnet legt Van Vulpen, sinds najaar 2019, een nieuwe, 7 km lange 50kV-kabelroute aan langs de OudCromstrijensedijk Oostzijde naar het Stedin-station in Klaaswaal.

De locatie bevindt zich aan de westzijde van het Haringvliet (A29), de Westerse Zomerpolderse Kade, en bestaat vooral uit grasland, onderbroken door verschillende (polder) watergangen. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een kabelverbinding op grotere diepte, voor onder andere slooten watergangkruisingen en wegen. De kabels leggen we sleufloos aan met een horizontaal gestuurde boring, ofwel HDD (Horizontal Directional Drilling). Dit doen we in lange tracés van 1.500 à 1.600 meter om zo weinig mogelijk moffen te gebruiken. De locatie van de HDD’s is in groen aangegeven in onderstaande afbeelding, de andere verbindingen brengen we aan in open ontgraving (rode tracés in afbeelding). De kabels graven we in ster-verband in, op een minimale diepte van 1.2 meter. Gelijktijdig realiseren we een HDPE40-duct voor signaleringskabels.

Om de kabelbundel mechanisch te beschermen, leggen we boven de kabelbundel een laag grond en een kunststof afdekband met de tekst ‘Let op hoogspanning!’ Hierboven komt opnieuw een laag grond. Dit werk hebben wij uitgevoerd met H4A (onze opdrachtgever) en SPIE (nevenaannemer), en in nauwe samenwerking met overige aannemers. Het werk wordt begin april opgeleverd.