Nieuwe leiding stadsverwarming Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil dat de stad in 2050 aardgasvrij is. Energieleverancier Vattenfal werkt daarom samen met de gemeente aan de uitbreiding van de stadsverwarming. Van Vulpen is gevraagd om de verbinding tussen het bestaande en toekomstige warmwaternet aan te leggen. In augustus ging de aanleg van start.

Stadsverwarming is de aanvoer van heet water en de afvoer van afgekoeld water van en naar woningen en bedrijven. Het water van de stadsverwarming wordt opgewarmd met de restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het water, van bijna 100 graden, is te heet voor een standaard waterleiding. In Amsterdam is daarom gebruik gemaakt van een STAAL/PUR/PE leiding, een leiding met een hoge isolatiewaarde. Voor Van Vulpen is het intrekken van een dergelijke leiding niet nieuw; het samenstellen en spoelen/analyseren ervan wél. Maar het bedrijf ziet zich graag gesteld voor nieuwe uitdagingen.

 

Horizontaal gestuurde boring

De opdracht was om twee parallelle boringen van 185 meter lengte uit te voeren onder het Buiksloterkanaal door. Het intredepunt was gelegen aan de Heimansweg in de Van Der Pekbuurt. Het uittrede lag aan de kruising van de Grasweg / Asterlaan in de wijk Overhoeks. Op die plek zijn ook de 12 meter lange delen van de STAAL/PUR/PE leiding uitgelegd en samengesteld. In verband met de vele bewoners en bedrijven in deze stadsdelen, heeft Van Vulpen samen met de gemeente veel geïnvesteerd in de communicatie over de maatregelen en de planning.

Leidingdelen samenstellen

De uitdaging voor Van Vulpen zat hem onder andere in de samenstelling van de leidingen. Dit is specialistisch werk vanwege de drie verschillende lagen van de leiding. Allereerst is de stalen kern aan elkaar gelast. Om deze kern zijn draden aangebracht die een signaal afgeven als zich later een lekkage voordoet. Deze draden zijn door Van Vulpen met elkaar verbonden. Daarna is een mal gebruikt om het PUR-schuim om de stalen kern aan te brengen. Nadat deze was uitgehard, is een Dirax mof en als buitenlaag een HDPE-krimp sleeve gebruikt. Het samenstellen nam twee weken in beslag. Hierna kon de boring starten.

 

UXOscope boring

In Amsterdam liggen nog veel explosieven in de bodem. Daarom heeft Van Vulpen tijdens de pilotboring een UXOscope aan de boorkop gekoppeld. Deze signaleert tijdens het boren of zich in een straal van drie meter rond het boorgat een explosief bevindt. Deze is gelukkig niet aangetroffen. Op deze manier zijn op een veilige manier twee parallelle boringen uitgevoerd met een lengte van 185 meter. Hierna is de leiding ingetrokken met behulp van een kattenrug van zes kranen. Na het ruimen van het boorgat, is de leiding – die inmiddels bij het uittredepunt klaarlag – ingetrokken. Deze fase nam ongeveer anderhalve week in beslag.

Leiding testen

Toen de boring succesvol was uitgevoerd en de leiding van de stadsverwarming zonder problemen was ingetrokken, was het tijd voor de nazorg. Allereerst is de leiding onder druk gespoeld met drinkwater. Daarna liet Van Vulpen met tankwagens water aanvoeren van 50 graden Celsius. Ook hiermee is de leiding gespoeld. Dankzij het warme water kon eventueel vuil in de leiding losweken en verwijderd worden.  De laatste stap was het vullen van de leiding met gedemineraliseerd water. Dit is water waaruit mineralen als zout en kalk zijn verwijderd. Het vermindert de kans op corrosie, afzettingen en daardoor breuken. Op het moment van publicatie wacht Van Vulpen op de uitslag van de laatste analyses. De leiding zal in gebruik genomen worden zodra de uitbreiding van het net is gerealiseerd.