Onze wereld

Veiligheid

Wij zijn een energieke aannemer die op persoonlijke wijze betrouwbare verbindingen realiseert. Ons werk is het aanleggen van nieuwe of het vervangen van gas- stroom- en (drink)waterleidingen. Van grote transportleidingen tot huisaansluitingen. Hierin zijn veiligheid, betrouwbaarheid, continuïteit en klanttevredenheid van levensbelang. Lees meer …

Water

Goed drinkwater is een eerste levensbehoefte. In Nederland hebben wij een extreem hoge kwaliteit en daarmee staan we in de wereldtop. Daarnaast willen we steeds voldoende drinkwater tot onze beschikking hebben. Tijdens onze werkzaamheden komen wij vaak in de buurt van drinkwatervoorzieningen. Lees meer …

Energie

Nederland is volop bezig met nieuwe vormen van energieopwekking. Door de energietransitie wordt de energievoorziening structureel anders van aard en vorm én duurzaam. In rap tempo worden wind- en zonneparken aangelegd en het aantal gasloze huishoudingen groeit snel. Lees meer …

Warmte

Het aantal warmtenetten in Nederland neemt toe. Warmtenetten dragen bij aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het aanleggen van de benodigde leidingen is een specialisme op zich. Vooral door de temperatuurverschillen tussen de leidingen en hun omgeving en door de specifieke koppelingen. Lees meer …

Data

De wereld raakt steeds meer datagestuurd. Ook in het leggen van kabel- en leidingnetwerken spelen data een onmisbare rol. Daarom is het belangrijk dat aanpassingen snel worden verwerkt en logisch worden gearchiveerd in beheerssystemen. Van Vulpen heeft hiervoor in eigen huis de software ontwikkeld. Lees meer …