Veiligheid

Veiligheid

Veiligheidsniveaus worden sterk beïnvloed door de mens. Met het oog op optimale veiligheid zijn onze voorbereiders en ontwerpers continu bezig om risico’s in kaart te brengen en maatregelen te bedenken.

Omgeving

Voor een project dichtbij een weg treffen wij verkeersmaatregelen om aanrijdingen te voorkomen. Als wij werken in de buurt van een school schermen wij de graafsleuven af om te voorkomen dat kinderen erin vallen. En wij zorgen voor goede aanrijroutes van ambulance en andere hulpdiensten en voor een gegarandeerde bevoorrading van supermarkt en ziekenhuis.

Mensen

Omdat tijdens het werk de omstandigheden kunnen veranderen, bijvoorbeeld door zware regenval, laten wij onze mensen niet blindvaren op de voorbereiding. Onze mensen staan altijd open voor verandering en hebben oog voor de eigen risico’s. Stalen rijplaten bijvoorbeeld kunnen door vorst erg glad worden. Daarom hebben onze projectteams dagelijks en frequent overleg over de actuele situatie. Dit gebeurt via persoonlijk contact en, met behulp van hun i-Pad, online en via Facetime. Zo nodig zetten medewerkers belangrijke aandachtspunten in onze portal. Deze worden vervolgens op het scherm van de betrokken collega’s zichtbaar met een ‘alert pop-up’. De I-pad is niet alleen het communicatiemiddel voor de medewerkers in het veld, maar ook voor de communicatie tussen buiten en binnen. Alle gegevens, inclusief tekeningen, zijn nu à la minute zichtbaar voor alle medewerkers.

Certificaten

Van Vulpen is VCA-gecertificeerd en scoort hoog op de Veiligheidsladder. Ook al zit veiligheid diep in ons dna, wij staan er wél op dat externe partijen dit voor ons toetsen en controleren. Aangekondigd en niet-aangekondigd.