10 kilometer landkabels voor windmolenparken Noordzee

Terug naar het overzicht
Opdrachtgevers
TenneT
Loatie
Beverwijk
Datum
10 maart 2021
Samenwerkingsverband
NRG

In het kort

Om in 2030 zeker 40% van alle elektriciteitsverbruik in Nederland uit windenergie te winnen, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan TenneT de opdracht gegeven om het elektriciteitsnet op zee uit te breiden. In 2023 moeten kabels vanuit twee nieuwe windparken duurzaam opgewekte elektriciteit transporteren naar het land. In het Net op Zee-project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) gebeurt dit via Wijk aan Zee en het hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk.

Kabels

Kabels

Van laagspanning tot middenspanning en hoog spanning, van meterkast of laadpaal tot en met zon- en windparken.

Meer informatie
Gestuurd boren

Gestuurd boren

Ideaal waar graven in de bodem niet gewenst of mogelijk is, zoals dichtbebouwde omgevingen, natuurgebieden, industrieterreinen, havens en snel-, spoor- en waterwegen.

Meer informatie

In april 2020 gaf TenneT aan de Combinatie NRG (Van Vulpen, Alsema en Denys) de opdracht om voor dit project landkabels over een lengte van ongeveer 10 km aan te leggen. Het tracé loopt vanaf het strand van Wijk aan Zee via een nieuw te bouwen transformatorstation (Zeestraat) tot aan het hoogspanningsstation in Beverwijk. De kabels worden via horizontaal gestuurde boringen op gemiddeld 30 tot 35 meter diepte aangelegd. In totaal gaat het om tien secties van circa 1.000 m die bestaan uit elk vier boringen naast elkaar. Bij de in- en uittredepunten van de boringen, leggen wij werkterreinen aan om de kabels aan elkaar te koppelen. Op enkele plaatsen moeten de kabels aan elkaar worden gelast. Het werk is goed zichtbaar voor de omgeving en duurt een langere tijd.

kabels-vanvulpen
kabels-vanvulpen kabels-vanvulpen

Omgevingsmanagement

 

Goed omgevingsmanagement is in deze regio dan ook van groot belang. Niet alleen zijn de inwoners van Wijk aan Zee erg zuinig op hun strand en duinen, zij hebben ook te maken met de nabijheid van Tata Steel, Schiphol en de nieuwe sluis in het Noordzeekanaal. Daarom zetten wij zwaar in op het omgevingsmanagement door een team van vijf mensen in te schakelen: een ervaren omgevingsmanager, een communicatieadviseur, een vergunningenmanager, een ecoloog en een secretariaatsmedewerker. Om de omwonenden adequaat te informeren over hoe de kabels worden aangelegd, wat daar bij komt kijken en wat de planning van het werk is, hebben NRG en TenneT informatiebijeenkomsten georganiseerd. Andere vormen van omgevingsmanagement zijn keukentafelgesprekken met bewoners, gesprekken over zakelijk recht-overeenkomsten, communicatie naar stakeholders en ondersteuning van de publiekscommunicatie.

kabels-vanvulpen

Planning

 

In augustus hebben we het opslagterrein van de mantelbuizen ingericht op het terrein van het toekomstige transformatorstation. Op deze plek zijn we in september gestart met het lassen van de HDPE-mantelbuizen voor de boringen die starten in november en december. De eerste werkzaamheden in de omgeving zijn onlangs begonnen. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.

Overzicht