Kabelwerkzaamheden Windpark Kroningswind op schema

Terug naar het overzicht
Opdrachtgevers
H4A
Locatie
Stellendam
Datum
12 januari 2022

In het kort

Met negentien windturbines, met een maximale hoogte van 150 meter, wordt Windpark Kroningswind het grootste windpark van Goeree-Overflakkee. Van Vulpen voert – in opdracht van H4A – de engineering en de aanleg van het kabelwerk uit. De werkzaamheden zijn in mei gestart en lopen volledig volgens planning.

Kabels

Kabels

Van laagspanning tot middenspanning en hoog spanning, van meterkast of laadpaal tot en met zon- en windparken.

Meer informatie
Gestuurd boren

Gestuurd boren

Ideaal waar graven in de bodem niet gewenst of mogelijk is, zoals dichtbebouwde omgevingen, natuurgebieden, industrieterreinen, havens en snel-, spoor- en waterwegen.

Meer informatie

Kroningswind bevindt zich tussen Stellendam en Middelharnis, in de Kroningspolder. Het park is ontstaan doordat tien Zeeuwse agrarische families een windpark op hun percelen wilden ontwikkelen. Samen met de gemeente Goeree-Overflakkee hebben zij de afgelopen jaren gewerkt aan een integrale gebiedsontwikkeling. De windturbines worden onderling verbonden met 33kV kabels om het vermogen te transporteren naar een nieuw 50/33kV transformatorstation. Vanaf daar wordt het windpark met een 50kV exportkabel aangesloten op het 50kV-station Middelharnis van netbeheerder Stedin. De hoeveelheid stroom die Kroningswind opwekt, staat gelijk aan het stroomverbruik van circa 60.000 huishoudens.

Windpark Kroningswind Windpark Kroningswind

Engineering en aanleg

 

Van Vulpen verzorgt de engineering van het kabeltracé, inclusief dertien horizontaal gestuurde boringen, op basis van een UAV-GC-contract. Oorspronkelijk waren acht boringen gepland, maar om redenen van efficiency, zoals het omzeilen van bestaande kabels en leidingen en het werken in een smalle werkstrook, zijn er vier toegevoegd. Tot nu toe heeft Van Vulpen acht van de geplande twaalf boringen gerealiseerd en daarmee liggen de werkzaamheden op schema. Daarnaast is Van Vulpen verantwoordelijk voor de aansluiting van de negentien windturbines op het transformatorstation. Hiervoor legt Van Vulpen 11,5 kilometer 50kV-exportkabel tussen het windpark en het station van Stedin. Op dit moment ligt ongeveer de helft in de bodem.

Windpark Kroningswind

Zout grondwater

 


Een grote uitdaging is de verwerking van het vrijkomende grondwater. De Kroningspolder bevindt zich dichtbij de zee en het zoutgehalte in het grondwater is hoog. Dat betekent dat Van Vulpen het vrijkomende water niet in naburige sloten met zoet water mag pompen. Gelukkig telt deze omgeving, randje Zuid-Holland, nogal wat kanalen en verbindingen tussen eilanden, waar het water zout is. Op die specifieke plekken mag zout grondwater worden geloosd. Dagelijks worden de zoutwaardes van het grondwater gemeten. Blijft het beneden een bepaalde waarde, dan mag Van Vulpen in de sloten lozen, komt het boven de waardes, dan wordt uitgeweken naar één van de specifieke locaties.

Het totale project wordt in de eerste week van maart 2022 opgeleverd.

Overzicht