Onderzoek naar explosieven op Maasvlakte

Terug naar het overzicht
Locatie
Maasvlakte
Datum
26 januari 2021

In het kort

Tijdens een NGE-onderzoek door Van Vulpen en Van Der Herik op Maasvlakte 2 zijn geen onontplofte explosieven gevonden. De gebruikte methode bestond uit horizontaal gestuurd boren met een UXOscope om niet-ontplofte oorlogsresten te detecteren. Vier boringen zijn uitgevoerd waarin enkel een pilot boring werd gemaakt waarmee de UXOscope zijn metingen verrichtte. Om de positie van de UXOscope tijdens het boorproces te bepalen, is gebruik gemaakt van het meetsysteem Gyro Steering Tools van Brownline.

Gestuurd boren

Gestuurd boren

Ideaal waar graven in de bodem niet gewenst of mogelijk is, zoals dichtbebouwde omgevingen, natuurgebieden, industrieterreinen, havens en snel-, spoor- en waterwegen.

Meer informatie

Het onderzoek werd in september uitgevoerd in opdracht van Van den Herik, specialist in waterbouwkundige projecten en het opsporen van conventionele explosieven, en vond plaats naast het terrein van SIF. Dit bedrijf richt zich op offshore-funderingen voor windturbines en olie- en gasplatformen en wil de bestaande kademuur verlengen. Projectcoördinator Arno de Wit legt uit: ‘Daarvoor is een nieuwe fundatie nodig die door de oorspronkelijke zeebodem gaat, dus onder het opgespoten gedeelte van de Maasvlakte. Uit historische gegevens bleek dat nabij deze locatie ooit twee zeemijnen waren neergelegd, maar de exacte locatie was niet bekend. Om die reden was op die locatie onderzoek nodig naar niet-ontplofte oorlogsresten met de omvang van een zeemijn om het gebied vrij te geven en de aanbesteding voor de uitbreiding van de kademuur op de markt te kunnen brengen.’

maaslvakte

Stortstenen

 

Omdat ter hoogte van de voormalige zeebodem stortsteen is aangetroffen, was meer nodig dan een sondeerwagen om de ondergrond te detecteren op niet-ontplofte oorlogsresten. Daarop is Van Vulpen gevraagd om het onderzoek te doen door enkele horizontale boringen uit te voeren met een UXOscope. Dit instrument wordt achter de boorkop gemonteerd en scant de omgeving tot ca. 2,5 meter vooruit en 1,5 meter in straal. ‘Deze methode passen wij vaker toe om de bodem tot een straal van 1,5 meter te onderzoeken. Deze vrijgegeven doorsnede wordt dan gebruikt om veilig een ruimfase uit te kunnen voeren en een buis te kunnen intrekken. Voor dit specifieke project voeren wij geen ruimfase uit en trekken wij geen buis in. We boren enkel om een gebied vrij te geven, hetgeen dit project een primeur maakt in Nederland’.

 

23 meter diep

 

In dit geval ging het dus om het vrijgeven van een groter gebied, ter hoogte van het kruispunt van de toekomstige fundaties met de voormalige zeebodem. Arno de Wit: ‘Daarvoor hebben wij vier boringen naast elkaar gemaakt, op een diepte van circa 23 meter. Wanneer de UXOscope een object zou detecteren, zou het proces direct worden stilgelegd en zou de specialist van Van den Herik de data analyseren op onontplofte oorlogsresten. Uiteindelijk is niets gevonden.’

maaslvakte
maaslvakte maaslvakte

Nauwkeurig boren

 

 

Van den Herik werkt vaker samen met Van Vulpen. ‘Zij weten dat wij altijd openstaan voor uitdagingen en unieke klussen, waarvoor meer nodig is dan alleen de juiste boortechniek. Omdat het gebied vrijgegeven moet worden op explosieven, moet het boren nauwkeurig gebeuren en is een goede communicatie van groot belang.’ Ook flexibel omgaan met onvoorziene omstandigheden is een belangrijke eigenschap, onderstreept Arno de Wit. ‘Met name de grote hoeveelheid stortsteen die wij tegenkwamen, maakte het lastig om nauwkeurig en binnen de marges te boren en op de goede lijn te blijven. Toen wij dat opmerkten, hebben direct opgeschaald naar groter materieel met gunstigere dimensies en meer pompcapaciteit. Door snel te schakelen en samen met Van Den Herik continue oplossingsgericht te denken is het project succesvol en op tijd afgerond.’

Overzicht