Waterleiding vervangen in De Lier

Terug naar het overzicht
Locatie
De Lier
Datum
13 januari 2020

In het kort

In het Zuid-Hollandse plaatsje De Lier gaat de gemeente Westland een nieuwe rotonde aanleggen op de Veilingweg. De bestaande waterleiding ligt vlak naast de huidige rijbaan van de Veilingweg. Met de aanleg van de rotonde zou deze onder de rijbaan komen te liggen. Mocht er een storing zijn, dan is de waterleiding op die plek niet bereikbaar. Van Vulpen kreeg daarom van waterleidingbedrijf Evides opdracht om de oude leiding te vervangen.

Leidingen

Leidingen

Van distributieleidingen naar woningen of bedrijven (klantgedreven) tot transportleidingen over grote afstanden (netgedreven).

Meer informatie
Gestuurd boren

Gestuurd boren

Ideaal waar graven in de bodem niet gewenst of mogelijk is, zoals dichtbebouwde omgevingen, natuurgebieden, industrieterreinen, havens en snel-, spoor- en waterwegen.

Meer informatie

Voorafgaande aan het werk op de Veilingweg legde Van Vulpen eerst een nieuwe waterleiding aan in de aangrenzende Vreeburchlaan, inclusief de huisaansluitingen. Deze voorbereidingen waren nodig omdat de bewoners tijdens de werkzaamheden aan de Veilingweg anders te lang zonder water zouden zitten.

waterleiding

Gestuurde boring

 

De nieuwe stalen waterleiding DN400 op de Veilingweg is gedeeltelijk aangebracht door middel van een gestuurde boring van circa 610 meter en deels in open ontgraving. De boring – die is uitgevoerd met een 100 ton boorinstallatie – was nodig omdat de leiding onder een bestaande kabel- en leidingstraat, watergang en toekomstige rotonde door moest.

 

 

In twee delen uitgelegd

 

De leiding is in twee delen uitgelegd op de boorlocatie omdat ter plekke onvoldoende ruimte was voor de volledige lengte. Hiervoor moest een deel van de Veilingweg worden afgesloten. De boring en de intrekoperatie vonden plaats in oktober 2019. Na het intrekken van het eerste leidingdeel werd het tweede deel eraan vast gelast. Hierna kon de boring volledig worden ingetrokken.

Nieuwe betonnen zinker

 

Op het punt waar de boring boven het maaiveld kwam, is Van Vulpen verder gegaan in open ontgraving. Een sleuf van circa 120 meter lengte. Hier is een nieuwe betonnen zinker geplaatst die op het maaiveld was samengesteld. Twee kranen lieten hem vervolgens zakken in een op maat gemaakte sleuf. Vervolgens is de nieuwe waterleiding aan weerszijde van het tracé gekoppeld op het bestaande tracé.

Na het testen van de drinkwaterkwaliteit door opdrachtgever Evides is de nieuwe leiding opgeleverd. De oude leiding zal op termijn door de wegenbouwer worden gerooid.

 

Overzicht