Raamovereenkomst Combi Sion van start

Terug naar het overzicht
Raamovereenkomst Combi Sion van start

In het kort

 

Van Vulpen gaat voor Combi SION jaarlijks zo’n 6.500 aansluitingen realiseren en legt, reconstrueert en vervangt de hoofdleidingen in het gebied. Implementatiecoördinator Mark de Bruijn: ‘Vitens en Liander willen hun net verzwaren en gedeeltelijk vernieuwen. Dit zorgt de komende acht jaar voor veel werk en Van Vulpen heeft hiervoor een compleet nieuwe afdeling opgetuigd. Deze bestaat straks uit zo’n 150 mensen. Op dit moment wordt de basis gelegd met eigen capaciteit. Ook hebben we een grote wervingscampagne gestart om medewerkers aan te trekken voor diverse functies, van uitvoerder tot monteur.’

Nieuw kantoorpand geopend in Elst

 

Gezien de lange duur en omvang van de raamovereenkomst heeft Van Vulpen het kantoor aan de Stephensonweg in Gorinchem gedeeltelijk ingericht voor Combi SION.

Mark: ‘Ook hebben we een extra kantoor in Elst gehuurd, waarvan de feestelijke opening eind november plaatsvond. Om de totale capaciteitsvraag in te vullen, werkt Van Vulpen nauw samen met gebiedsaannemer Gebr. van der Steen. ‘Haar hoofdkantoor staat in Beuningen, midden in het projectgebied. Omdat zij in deze – voor ons nieuwe – omgeving al jaren bekend zijn als aannemer hebben wij ze gevraagd om met ons op te trekken.’

elst
elst elst

Meer verantwoordelijkheid voor aannemer

 

Van Vulpen kreeg de opdracht gegund, doordat de plannen naadloos aansluiten op de uitvraag van de opdrachtgever. ‘Combi SION wil meer verantwoordelijkheid leggen bij de aannemer. Zo is bijvoorbeeld een groter deel van de engineering naar de aannemer gegaan (‘opschuiven in de keten’).’ Als hulpmiddel hiervoor gebruikt Van Vulpen het softwaresysteem PROQS. ‘Dit is volledig afgestemd op onze werkzaamheden, zodat wij deze procesgestuurd kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben zij vertrouwen in onze capaciteit door ons werving- en opleidingsprogramma en doordat wij medewerkers gemotiveerd houden via coaching en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Een andere belangrijke factor is hoe wij omgaan met (sociale) duurzaamheid, bijvoorbeeld door de inzet van elektrisch materieel en het gebruik van HVO100.’

Overgang van oude naar nieuwe aannemers


De definitieve gunning werd in mei 2022 verleend. Tijdens de implementatiefase was de eerste uitdaging het garanderen van een goede overgang van de huidige aannemers (Van Gelder, Van den Heuvel en Gebr. Van der Steen) naar de nieuwe hoofdaannemer Van Vulpen en onderaannemer Gebr. Van der Steen. ‘Samen met projectleider Robert van de Wiel en werkvoorbereider Rob Leeuwis hebben we gekeken welke projecten nog door de zittende aannemers konden worden uitgevoerd en welke door Van Vulpen. Vervolgens hebben we dat goed afgestemd. Een andere uitdaging is de integratie van softwaresystemen tussen de diverse partijen. Combi SION vindt het belangrijk dat wij met alle ICT-systemen kunnen werken voor de raamovereenkomst. Ook dat is inmiddels gelukt.’

Stakeholders

 

Om een goed beeld te krijgen van de omgeving deed Van Vulpen vooraf een bureaustudie om alle stakeholders te identificeren. ‘Dat zijn vooral gemeenten, provincies en waterschappen. Vervolgens zijn we het Combi SION-gebied ingegaan en hebben wij kennisgemaakt met meeste gemeenten en andere betrokkenen in het gebied. In de komende periode blijven we contact zoeken met gemeenten en andere stakeholders om zoveel mogelijk gebiedskennis op te doen.’

Meedenken over volgorde

 

Van Vulpen startte op 1 oktober 2022 met het aanleggen van de hoofdleidingen. ‘De verschillende projecten zijn aangewezen door Combi SION, maar met de werkvolgorde in het gebied hebben wij volop meegedacht. Het was voor ons van groot belang om ons materieel en de capaciteit zo efficiënt en optimaal in te kunnen zetten. In de gemeente Spijk ging op 10 oktober 2022 de eerste schop de grond in.’ Sinds 1 november 2022 is de storingsdienst voor Vitens operationeel. ‘Mocht het Vitens niet lukken om alle storingen tijdig op te lossen, dan staat Van Vulpen standby en is een monteur binnen twee uur ter plaatse.’

Start en implementatie 


Combi SION is erg tevreden over de huidige samenwerking en inspanningen die Van Vulpen al heeft geleverd. Haar aanbestedingsteam heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om de aanbesteding goed te laten verlopen en aannemers te contracteren. Mark: ‘Tevens zijn ze blij dat de uitvoering buiten inmiddels op gang komt. Als implementatiecoördinator ben ik verantwoordelijk voor de soepele start van het contract. Ik vind het belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming en communicatie tussen ons als aannemers en Combi SION. Regelmatig zitten we met elkaar aan tafel in ons kantoor in Elst, dat ook wel het Combi SION-huis wordt genoemd.’ Het realiseren van de aansluitleidingen start in januari 2023.

combision
Overzicht