Reconstructie drinkwatertransportleiding Nieuwerbrug aan den Rijn

In opdracht van drinkwaterbedrijf Oasen vervangt Van Vulpen ten zuiden van Nieuwerbrug aan den Rijn 2,2 km van de PVC-transportleiding. Deze is technisch aan het eind van zijn levensduur en wordt vervangen door een stalen leiding DN500, grotendeels met drie horizontaal gestuurde boringen. De bestaande PVC-leiding wordt deels verwijderd en deels volgeschuimd.

In de buurt van de PVC-transportleiding, aangelegd in de jaren ‘70, worden door Nieuwerbrug aan den Rijn woningen ontwikkeld. Door de afgenomen kwaliteit van het PVC en de noodzakelijke voorbelasting voor de nieuwbouw heeft de gemeente aan Oasen gevraagd de transportleiding te vervangen door een leiding van een materiaalsoort met een langere levensduur.

Werkweg langs het tracé
De drie horizontaal gestuurde boringen zijn respectievelijk 650,  690 en 870 m lang. Aan beide zijden bouwen we de nieuwe leiding in op de bestaande afsluitergroepen. Omdat het tracé ligt in een veenweidegebied met hoge grondwaterstanden en een weinig draagkrachtige ondergrond leggen we langs het gehele tracé een speciale werkweg aan.

Ontwerp en uitvoering
Het werk voeren wij uit onder de UAV-GC 2005, waardoor de verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering volledig bij Van Vulpen ligt. Een kolfje naar onze hand, vooral omdat we het afgelopen jaar flink hebben geïnvesteerd om het gehele UAV-GC-proces in te passen in het systeem van procesmatig werken. Wederom een mooie kans om onze opdrachtgevers te laten zien waartoe wij in staat zijn.