Uitbreiding elektriciteitsnet Enexis voor grotere transportcapaciteit

Van Vulpen en collega-aannemers Gebr. van der Steen en Hurkmans Groep werken aan een forse uitbreiding van het elektriciteitsnet van Enexis. Het is onderdeel van een miljoeneninvestering van netbeheerder Enexis om haar elektriciteits- en gasnetwerk klaar te maken voor de energietransitie.

Om de transportcapaciteit van het distributienet te vergroten, wordt een gesloten kring met zes circuits gelegd. Voor fase 1 van project Maarheeze – Someren-Heide werken Van Vulpen, Gebr. Van der Steen en Hurkmans Groep nauw samen.

16 km buis
Het totale project heeft een lengte van 7.000 meter. Van Vulpen legt 2.300 m tracé met mantelbuizen aan in een bundel van zeven stuks. Hiervoor zijn drie lange, gestuurde boringen nodig, waarna de drie bundels van zeven buizen à 250 mm worden ingetrokken.
Uitvoerder Arno de Wit: ‘Het totaal van de bundels is gigantisch, meer dan 16 km buis, en dat vraagt om grote werkterreinen en opslaglocaties. Gezien de omvang en de locatie krijgt de logistiek aan de voorkant dan ook extra aandacht . Wij werken parallel aan gemeentewegen, tussen landbouw, bomen en struikgewas. Voor de grote hoeveelheden materiaal en het grote materieel zijn grote werkterreinen ingericht. Aanvoerroutes hebben we ruim van tevoren bekeken en waar nodig groter gemaakt.’

Voorbereiding
Van Vulpen werkt voor dit project nauw samen met Gebroeders Van der Steen. ‘We hebben de laatste tijd samen grote projecten uitgevoerd. Daardoor weten we precies wat we aan elkaar hebben en vertrouwen we elkaar. We zijn partners, die proactief zijn en zelf oplossingen zoeken. Dat helpt in de snelheid, zeker bij dit project.’ Voor een goede voorbereiding bekeken Van Vulpen en Gebr. Van der Steen van tevoren de omgeving. ‘Onze boormeester en spiegellasser waren daarbij, want dat zijn de mensen die het echte werk maken. Door de locaties van tevoren te bekijken met alle betrokkenen, konden we de omvang van de opslag en de manier van werken exact bepalen,’ legt Arno uit.

Ontwerp aangepast
Al bij de uitvraag zijn twee boringen samengevoegd tot één boring. ‘Bij zo’n grote bundel zijn lange boringen een goede optimalisatie. Daardoor heb je minder werkterreinen nodig en beperk je de overlast voor de omgeving. Obstakels, bomen en begroeiing hoefden niet per se weg. Omdat groot materieel nodig is, we werken met de 250 tonsboormachine, moeten de werkterreinen ook groot zijn. Mede daarom hebben we twee boringen van 400 meter samengevoegd tot één van 800 m.’

Samen bedenken
Door de goede onderbouwing van de plannen en de toegevoegde oplossingen kon Van Vulpen enkele weken later starten. ‘Eigenlijk werken we altijd al op deze manier. Vergelijk het met de bouwteammethode. We maken zo’n project niet alleen samen, maar bedenken het ook samen. Dat zorgt voor snelheid en kwaliteit. Dat was hard nodig, want we merkten meteen dat Enexis snelle en praktische oplossingen wilde, gedreven door de energietransitie en de grote capaciteitstekorten in Brabant. Door onze lange relatie vertrouwt Enexis op onze expertise.’

Korte doorlooptijd
De eerste boring van 807 meter startte op 19 oktober en op 27 oktober werd de bundel ingetrokken. ‘De 250 tonsboorploeg maakt achter elkaar de boringen en parallel last de lasploeg de buizen aan elkaar. Doordat de lasploeg al ruim van tevoren start met de laswerkzaamheden, blijft zij de boorploeg goed voor. Hierdoor hebben zij tijd om elkaar te ondersteunen tijdens de intrekfases. Tussen de boringen door richten we het volgende werkterrein in en verhuizen we het materieel. Begin november hebben we de tweede boring uitgevoerd, met een lengte van 890 meter, en eenzelfde bundel ingetrokken. De derde HDD heeft een lengte van 600 meter en is 18 november ingetrokken.’