Veertien landfalls voor windmolenpark IJsselmeer

In het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk, wordt Windpark Fryslân gebouwd. Het zal bestaan uit 89 windturbines en gaat behoren tot de grootste windprojecten in Nederland. De ontwikkeling van het park is uitbesteed aan Ventolines. Voor de realisatie tekende het consortium Van Oord en Siemens Gamesa. Als subcontractor voor van Oord, legt Van Vulpen de veertien landfalls aan die nodig zijn om de kabelverbinding van de windmolens aan land te krijgen.

2019 Van Vulpen Afsluitdijk
SpelenPlay

De verwachting is dat het windpark in 2021 jaarlijks 340.000 huishoudens van duurzame elektriciteit voorziet. De bouw is medio maart 2019 officieel van start gegaan. De eerste werkzaamheden betroffen de aanleg van mantelbuizen voor stroomkabels die de windturbines met het onderstation op Breezanddijk  verbinden. Van Vulpen voerde dit uit als subcontractor van Van Oord. In dit werk kwamen voor Van Vulpen twee specialismen samen: boren en waterwerk. De afdeling Engineering nam het ontwerp voor haar rekening.

Nauwkeurig boren
Het projectteam voerde volgens planning veertien horizontaal gestuurde boringen uit. Het hield zich hierbij aan een zeer streng veiligheidsregime. Aan land, bij Breezanddijk (Afsluitdijk) stond de boorstelling opgesteld. De veertien uittredepunten lagen in waaiervorm voor de dijk, op ongeveer 4 meter diepte. In overleg met de klant is bepaald dat de lengte van de boringen tussen de circa 245 en 260 m1 ligt. Om op exact de juiste plek uit te komen, is een gyro-meetsysteem bevestigd aan de boorkop.

Kraanschip
Naast het uittredepunt lag kraanschip Noord, van aannemer De Klerk klaar. Daar werd de gyro onderschept op het moment dat deze uit de bodem omhoog kwam. De op het water uitgelegde HDPE 315 mantelbuis werd hierna aan de boorstreng bevestigd en ingetrokken. Van Vulpen had deze buis al eerder samengesteld en de lasnaden ervan grondig getest. Eenmaal aan de wal zijn de mantelbuizen afgedicht tot zij in gebruik genomen worden. Niet alleen het samengaan van de specialismen boren en waterwerk maakten dit werk bijzonder. Ook de locatie, de vele spelers en de emoties rond de komst van het park maakten dat zorgvuldig omgevingsmanagement van groot belang was. Uiteindelijk kwam alles samen dankzij sterk teamwerk.