Verleggen kabels en leidingen in historisch centrum Woerden

Om in het centrum van Woerden een kapotte duiker te vervangen, gaat de gemeente een brug bouwen. Hierop vooruitlopend moeten belangrijke kabels en leidingen van Stedin, Vitens, KPN, Ziggo en Eurofiber worden verlegd. Van Vulpen verzorgt namens Stedin de
engineering.

De werkzaamheden vinden plaats op de Oostdam, een belangrijke toegangsweg naar de vesting van de oude binnenstad, tussen het station en het Kasteel. Langs deze drukke verkeersverbinding staan veel monumentale gebouwen. Het gebied heeft bovendien een hoge archeologische waarde. Engineer Robert Derks: ‘De nieuwe kabels en leidingen worden gelegd door twee nieuwe geprofileerde zinkers met een lengte van ongeveer 15 meter. Deze liggen naast de beide weghelften en hierdoor gaan de genoemde kabels en leidingen. De zinkers leggen wij aan, samen met de civiele aannemer van de gemeente. Voor Stedin en KPN voeren wij een gestuurde bundelboring van 220 meter uit, onder waterstaatskeringen en de historische Singel door. Voor het intrekken leggen wij deze bundel in de Singel uit.’

Eén projectteam voor meerdere projecten
Tegelijkertijd wordt in de nabijheid gewerkt aan de herinrichting van wegen en fietspaden en de renovatie van de Kwakelbrug. Ook voor dit project voert Van Vulpen de nutswerkzaamheden voor Stedin, Vitens en Ziggo uit, inclusief engineering. ‘Om deze projecten voor de gemeente, de nutsbeheerders en andere belanghebbenden zo goed mogelijk te laten lopen, houden wij binnen Van Vulpen het overzicht over de projecten in één projectteam.’ Met dat doel zijn ieders werkzaamheden in beeld gebracht, inclusief alle stappen, ruimtebeslag, onmogelijkheden en oplossingen. ‘Gezamenlijk hebben wij gekozen voor werkvakken en tijdsloten voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel. Ook is tijdens de voorbereiding, aan de hand van een verkeersstudie, veel overlegd met belangenverenigingen. Bovendien zijn faseringen opgesteld die zijn afgestemd op de werkzaamheden van de andere projecten.

Hinder beperken
Om de hinder voor het verkeer door heel Woerden te beperken, werkt de gemeente Woerden intensief samen met Van Vulpen, Combi Midden en de betrokken
nutspartijen. ‘Wij leveren daaraan de grootste bijdrage, met als belangrijkste doelen een veilige werkruimte en veilige doorstroming van het verkeer,’ zegt Robert. ‘Door de werkzaamheden en maatregelen zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten, en zo mogelijk tegelijk te werken, houden wij de totale projectduur zo kort mogelijk.’