Verlegging van kabels en leidingen voor verbreding A27 Brabant

Net als voor het verbreden van de A27 in Zuid-Holland verlegt Van Vulpen ook kabels en leidingen in NoordBrabant, voor het snelweggedeelte ten zuiden van de Merwedebrug bij Gorinchem. Dit gebeurt in opdracht van Brabant Water en Enexis. Alle boringen gaan onder de A27 door en zijn tot 700 meter lang.

Het traject bestaat voor Van Vulpen uit vijf locaties waar verschillende kabels en leidingen worden verlegd, van water, hogedrukgas en lagedrukgas tot middenspanning en laagspanning. De boringen bevatten bundels tot maximaal negen buizen. Projectleider Jos Kienhuis: ‘Dat dit project meerdere disciplines omvat, maakt het uitdagend voor ons. Van tevoren denken wij na over de aanpak en welke disciplines wij gelijktijdig kunnen aanleggen en welke niet. Dat wegen we per locatie. De ene keer leggen we drie disciplines tegelijk aan, de volgende gaat het om één discipline en daarna kan het gaan om alle vijf disciplines.’

Positieve ambitie
De uitvoering begon afgelopen najaar en is, naar verwachting, in de zomer van 2022 klaar. Deze planning sluit aan bij de doelstelling van Rijkswaterstaat. Zij wil
zoveel mogelijk kabel- en leidingkruisingen hebben omgelegd, voordat de A27 daadwerkelijk wordt verbreed. ‘Dat is een positieve ambitie,’ vindt Jos. ‘Het verkleint het risico op stagnatie in de aanleg, waardoor die alleen nog boven de grond hoeft plaats te vinden.’ De rijkswegverbreding wordt dit jaar aanbesteed.

Ondersteuning bij engineering
Ook al is Van Vulpen voor dit project uitvoerend aannemer, toch waren wij al bij het ontwerptraject betrokken. ‘Op basis van onze ervaring en expertise hebben wij ondersteuning gegeven bij de engineering van de boringen. Ook hebben wij de boorplannen klaargemaakt voor de vergunningaanvraag bij Rijkswaterstaat.’
De engineeringstekeningen zijn gemaakt door een adviesbureau. In overleg met Brabant Water en Enexis heeft Van Vulpen geïnventariseerd of en wanneer kabels uitschakelbaar zijn. ‘Op basis daarvan hebben wij een uitvoeringsplan gemaakt met als belangrijkste doel hinder voor de eindgebruiker te voorkomen.’

Veel stakeholders
Het project kent een grote hoeveelheid stakeholders. Naast Rijkswaterstaat, eigenaar van de snelweg en initiatiefnemer zijn provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Enexis, Waterschap Rivierenland, diverse gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven en particulieren betrokken. Mede hierdoor liep de eerste locatie vertraging op. Jos: ‘Met name de eigendomsoverdracht is een complexe factor. Rijkswaterstaat komt met grondeigenaren een overdrachtsdatum overeen. Vóór die tijd moeten wij al werkzaamheden hebben gedaan. Daarvoor graven wij het liefst in de grond van Rijkswaterstaat, maar soms is dat nog in de grond van een particuliere eigenaar en dat maakt het lastig. Daarom blijven we de situatie continu, onder andere via een tweewekelijks overleg, goed monitoren, plannen en
checken.’

Samenwerking Brabant Water
Omdat de onderhandelingen daarover lang kunnen duren, is besloten om te starten met de tweede locatie. ‘Op dat traject werken wij goed samen met Brabant Water, iets wat wij overigens al jaren doen. Zo maken wij al ruim vier jaar onder andere plannen voor geboorde kruisingen onder spoortrajecten. Brabant Water heeft ons gevraagd om – voor deze locatie – een ontwerpadvies te geven over het boren onder de snelweg. Naast deze betrokkenheid bij het boorplan hebben wij de stukken aangeleverd voor de vergunningaanvraag. Binnenkort gaan wij aan de slag.’