Sleufloze technieken

Op locaties waar graven niet kan of niet wenselijk is, boren we een gleuf waar de kabels en leidingen doorheen getrokken worden. Daarvoor bestaan diverse sleufloze technieken, maar wij richten ons op horizontaal gestuurde boringen, jaarlijks meer dan 1.200. Naar wens verzorgen we ook raketpersingen en boogzinkers.

Wij boren met name in de Benelux, waarbij we afstanden kunnen overbruggen van 20 meter tot 3 kilometer en leidingen installeren van 50 millimeter tot 2 meter. Dit doen we in diverse grondlagen en vaak onder kwetsbare gebieden, zoals rijkswegen, spoorbanen en oude binnensteden. Wij werken procesmatig, van ontwerp tot oplevering, en kunnen daardoor steeds dezelfde techniek inzetten in wisselende omstandigheden. Dankzij de flexibel in te stellen boorkop kunnen wij in drie richtingen sleufloos boren.

De ondergrond wordt steeds voller en er blijft steeds minder ruimte over om nieuwe kabels en leidingen aan te leggen. Onze kennis van de ondergrondse infrastructuur is dan ook van groot belang. In het ontwerp anticiperen we op de te boren grondlaag en de infrastructuur, zodat we het juiste boormaterieel in kunnen zetten. Omdat de bodem niet mag verzakken, werken we op een gecontroleerde manier. Dat is onze kracht en de afgelopen jaren hebben we bewezen dat dat goed werkt, met weinig schade. Met behulp van state-of-the-art meetsystemen controleren we tijdens en na de werkzaamheden of de boring gaat zoals berekend. Omdat wij onze eigen mensen inzetten, verloopt de interne communicatie en afstemming razendsnel om fouten of schade te voorkomen. 

Sleufloos boren doen we ook steeds vaker van land naar water en andersom. De vraag neemt toe, bijvoorbeeld voor de toename van windmolenparken op zee, het aanleggen van nieuwe eilandjes of het afsluiten van olieleidingen in de zeebodem.