CO2 prestatieladder

3.B.2 EMAP
3.D.1 Initiatieven Van Vulpen
4.A.1 Ketenanalyse Uitbesteding van werk kabels en leidingen
4.A.1 Ketenanalyse Uitbesteding van werk voor gestuurde boringen
4.B.2 Voortgangsrapportage 2016 Scope 1 tm 3
4.B.2 Voortgangsrapportage 2017 Q1-Q2 Scope 1 tm 3
4.B.2 Voortgangsrapportage 2017 Scope 1 tm 3
CO2 prestatieladder - certificaat
4.B.2. Voortgangsrapportage 2018 Q1-Q2 Scope 1 tm 3
4.B.2. Voortgangsrapportage 2018 Scope 1 tm 3
4.B.2. Voortgangsrapportage 2019 Q1-Q2 Scope 1 tm 3
4.B.2. Voortgangsrapportage 2019 Scope 1 tm 3
4.B.2. Voortgangsrapportage 2020 Q1-Q2 Scope 1 tm 3
4.B.2. Voortgangsrapportage 2020 Scope 1 tm 3
4.B.2. Voortgangsrapportage 2021 Q1-Q2 Scope 1 tm 3
4.B.2. Voortgangsrapportage 2021 Scope 1 tm 3
Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2022 Q1-Q2
4.B.2.Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2022
Het terugdringen van onze CO2 uitstoot doen we binnen Van Vulpen met behulp van het meten van onze prestaties met de CO2-Prestatieladder.

Het doel van de CO2 prestatieladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voor meer informatie kijk op www.skao.nl.

Easy Drive (3.D.1)
Alle bedrijfsbussen van Van Vulpen zijn voorzien van het brandstofmanagementsysteem Easy Drive. Dit is een systeem waarbij chauffeurs via een scherm in het voertuig een scorebeoordeling krijgen van hun rijstijl en zo gestimuleerd worden om zuinig te rijden.

Easy Drive meet het rijgedrag van de bestuurder aan de hand van:

- Stationair draaien
- Snelheid
- Toerental
- Cruisecontrol
- Remmen
- Versnellen

Daarnaast is door Van Vulpen zeer bewust gekozen voor een actieve coaching van de chauffeurs door een externe coach. Door deze coaching wordt de chauffeur op een positieve manier gemotiveerd en geholpen om zijn rijstijl te verbeteren en zo zijn verbruik te reduceren.

Duurzaameleveranciers.nl (3.D.1)
De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief van ingenieurs- en adviesbureaus. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun actuele duurzaamheidsuitdagingen.

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die willen investeren in duurzaamheid. Het initiatief is in 2009 opgezet door Movares, Strukton, Antea Group en Sweco. Het platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is het uitgangspunt. De Duurzame Leverancier helpt bij het vinden van de duurzame leveranciers.

Via deze website kunnen bedrijven zelf een CO2 Footprint berekenen en de eigen Footprint vergelijken met andere deelnemers van het initiatief. Van Vulpen gebruikt deze website voor het berekenen van de CO2 Footprint en steunt dit initiatief.