Water

Goed drinkwater is een eerste levensbehoefte. In Nederland hebben wij een extreem hoge kwaliteit en daarmee staan we in de wereldtop. Daarnaast willen we steeds voldoende drinkwater tot onze beschikking hebben. Tijdens onze werkzaamheden komen wij vaak in de buurt van drinkwatervoorzieningen. Dat zijn grote uitdagingen. Het waarborgen van de kwaliteit en de leveringszekerheid van drinkwater staat voor ons altijd voorop!

Afvalwater

Nederland is een echt waterland en die positie komt steeds meer onder druk te staan door klimaatveranderingen. Het aantal hevige regenbuien neemt toe, evenals periodes van droogte. Toch moet de consument zijn toilet kunnen blijven doorspoelen. Daarop anticipeert Van Vulpen met de aanleg van systemen om de tijdelijke opslag en afvoer van afvalwater te faciliteren.